Kontakta Karlstads kommun

Tfn:
054-540 00 00
Tfn-tider:
Må-to 8-18, fre 8-17
E-post:
karlstadskommun@karlstad.se
Öppet:
Må-to 8-18, fre 8-17
Besök:
Kontaktcenter
Västra Torggatan 26
Karlstad
Visa på karta
Kulturhistoriska byggnader

Karta med kulturhistoriska byggnader

Här kan du se de kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader som hittills inventerats på kartan.

Värderingsfärger

  • Lila - Byggnadsminnesförklarat av länsstyrelsen. Området lyder under Kulturminneslagens 3:e kapitel.
  • Röd - Särskilt värdefull byggnad. Förvanskningsskydd enligt plan- och bygglagen.
  • Röd kant runt område - Särskilt värdefull miljö. Förvanskningsskydd enligt plan- och bygglagen.
  • Blå - Byggnad som har ett visst värde eller är ett bra exempel på god arkitektur. Varsamhetskrav enligt plan- och bygglagen.
  • Gul byggnad - Information finns om byggnaden i programmet, men den är inte utpekad.

Så här använder du kartan

  • Genom att klicka på kartan och dra kan du förflytta dig till ett område du är intresserad av.
  • Du kan även söka efter en fastighet eller en adress i sökfältet längt upp i kartan.
  • Vill du zooma in eller ut i kartan använder du dig av tecknen + och – som finns i kartans vänstra hörn.
  • För att få information om en specifik byggnad klicka på byggnaden du är intresserad av och klicka därefter på rapporen. Den kommer nu att öppnas i ett nytt fönster. (Observera att om Färdiginventerade stadsdelar är markerad så behöver denna ruta bockas ur innan du kan få fram rapporten.)

Kulturmiljöer finns också i appen Mitt Karlstad

Du hittar samma information i vår app Mitt Karlstad där Karlstadskartan finns. I Karlstadskartan hittar du även mycket annan information, som vandringsleder och resultat från kommunens livsmedelskontroller. Sök efter Mitt Karlstad i App Store eller Google Play.

Webbkarta

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den