Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Byggnadspriset

2016 års vinnare var teknik- och fastighetsförvaltningen för Stockfallets gruppboende.

Varje år delar stadsbyggnadsnämnden ut pris till en väl utförd om-, till- eller nybyggnad. Vinnaren för 2016 var Stockfallets gruppboende.

Varje år delar stadsbyggnadsnämnden ut ett pris till för väl utförd om-, till- eller nybyggnad. Karlstadsborna är välkomna att nominera den byggnad de anser förtjänar priset.

För att kvalificera sig för priset ska byggnaden ha goda arkitektoniska kvalitéer och visa en stadsbildsmässig helhetssyn. Byggnaden ska också visa hur man med en rimlig investering kan nå goda sociala och kulturella resultat.

Vinnaren 2016

Byggnadspriset 2016 tilldelas teknik- och fastighetsförvaltningen för Stockfallets gruppboende. Byggnaderna är ritade av Klara arkitekter.

Motivering:

“De två bostadsbyggnaderna i ett plan med trästomme och omålad liggande träpanel har på ett naturligt sätt underordnat sig platsens sluttande skogsomgivning men samtidigt lyckats förmedla ett positivt och formstarkt exempel på hållbar träarkitektur för framtiden.”

Några tidigare vinnare

2015  Albér Fastigheter AB för kvarteret Duvan. För ombyggnad av handels-, kontors- och parkeringsytor i kvarteret Duvan i Tingvallastaden.
2014  Karlstadhus AB för ombyggnad och varsam renovering av Frälsningsarméns gamla lokaler i kvarteret Bävern i Haga, som nu har fått centralt belägna hyresrätter.
2013  Löfbergs lila fastigheter AB, för sin byggnad Bryggudden i Inre hamn

Stadsbyggnadsnämnden delar även ut byggnadsvårdspriset. Läs mer om det här.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den