Bygga och bo

Byggprojekt

Stommen till Orrlekens nya hus på plats sommaren 2015.

Här kan du läsa mer om de byggprojekt och vägarbeten som är aktuella just nu. Det kan handla om projekt och som rör tillexempel trafik och infrastruktur, vatten- och avlopp, park och fritid eller barnomsorg och skola.

Aktuella byggprojekt

ProjektnamnKategori Status
AsfalteringsarbetenTrafik och infrastruktur Pågående
Borgmästarbron - Ramp och trappaTrafik och infrastruktur Avslutat
CityförskolanUtbildning och barnomsorg Pågående
E18 vid SörmonTrafik och infrastruktur Pågående
Fårholmen - ny infart från SandbäcksgatannTrafik och infrastruktur Planerat
HultsbergsskolanUtbildning och barnomsorg Pågående
Jägartorpet- trafiksäkerhetsåtgärdTrafik och infrastruktur Pågående
Jäverön - brygga och spångPark och fritid Pågående
Kanikenäsbanken VA-arbeteVatten och avlopp Pågående
Lambergskanalens småbåtshamn - Utbyte av brygganläggningPark och fritid Pågående
Mariebergsskolans idrottshallUtbildning och barnomsorg Pågående
Norra infarten - nya rännstensbrunnar etcVatten och avlopp Planerat
Norra Stockfallet etapp 2Trafik och infrastruktur Pågående
PackhusgatanTrafik och infrastruktur Pågående
ResurscentrumVård och omsorg Planerat
RudsbergetBostäder Pågående
Rudsberget- vägarbeteVägarbete Pågående
Projekt Stora torget
Riksväg 63 - bullervallTrafik- och infrastruktur Pågående
Riksväg 63 - bytespunkt och pendlarparkeringTrafik och infrastruktur Pågående
Pråmkanalen - bryggorTrafik och infrastruktur Pågående
Sannafältets sportcenterPark och fritid Planerat
Skattkärr centrummiljöPark och fritid Pågående
SkårebronTrafik och infrastruktur Pågående
Skåre förskolaUtbildning och barnomsorg Pågående
Snabbusstråk Karlstad C – RudTrafik och infrastruktur Planerat
Stockfallet nordostTrafik och infrastruktur Pågående
Stormyrsgatan-trafiksäkerhetsåtgärdTrafik och infrastruktur Pågående
Sundsta-ÄlvkullegymnasietietUtbildning och barnomsorg Planerat
StormyrsgatanTrafik och infrastruktur Pågående
Sångtrastens förskolaUtbildning och barnomsorg Pågående
Södra Järpetan VA-arbeteVatten och avlopp Pågående
TorpnoretTrafik och infrastruktur Pågående
Tullholmsviken - bryggorPark och fritid Planerat
Våxnäs centrum- VA-arbeteVatten och avlopp Pågående
Vägarbeten
Vågmästarbron - ÖversvämningsskyddTrafik och infrastruktur Avslutat
Västerstrandsskolan Utbildning och barnomsorg Pågående
Väse - VA-arbetenVatten och avlopp Pågående
Älvgatan- nya busshållplatserTrafik och infrastruktur Pågående
Älvgatan - Översvämningsskydd vid centralsjukhusetTrafik och infrastruktur Pågående
ÄlvpromenadenTrafik och infrastruktur Pågående
Älvåkersgatan VA-arbeteVatten och avlopp Pågående
Östra bron/StenbronTrafik och infrastruktur Pågående
Östra ZakrisdalBostäder Planerat

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den