Aktuellt

Moské i Karlstad?

Arkitektskiss.

Den 16 december var det sista dagen som närboende kunde lämna sina synpunkter på detaljplanen för en samlingslokal och moské på Rud i Karlstad. Det har kommit in många synpunkter som nu bearbetats. Den 22 mars lyftes ärendet i stadsbyggnadsnämnden och sedan beslutas det i kommunfullmäktige.

Islamiska kulturföreningen har de senaste tio åren letat efter en lokal eller en tomt för att bygga en moské och samlingslokal. Stadsbyggnadsnämnden har pekat ut gräsytan mellan Nobelgymnasiet och Ruds kyrkogård, där det tidigare låg en rondell, som en möjlig placering.

Det finns ett förslag att bygga en moské i värmländsk byggtradition efter en idéskiss som föreningen tagit fram med hjälp av arkitekt Björn Sahlqvist. Detaljplanen har varit ute på en andra granskning eftersom den bedöms vara av betydande intresse för allmänheten. Sista dagen att lämna synpunkter var den 16 december 2016. Det har kommit in många synpunkter som nu bearbetas. Under våren ska ärendet lyftas i stadsbyggnadsnämnden och sedan beslutas av kommunfullmäktige.

Vi har religionsfrihet och alla kyrkliga lokaler är tillåtna

På Karlstads kommun får vi en del frågor om vi tycker att det är lämpligt att en moské byggs i Karlstad. I Sverige har vi religionsfrihet och Karlstad är en stad för alla, där det ska vara möjligt att utöva vilken religion man vill, fritt uttrycka sina åsikter och samtidigt känna sig välkommen och inkluderad. Det är viktigt för Karlstad att vi har mångfald.

Det har funnits en moské i Karlstad i över 20 år, men i andra samlingslokaler, så egentligen är det inget nytt fenomen. Det nya är förslaget om en nybyggnation i stadsdelen Rud. Islamiska kulturföreningen har länge arbetat för att få till en annan och bättre lokal. Karlstads kommun hjälper inte föreningen med lokal men tar fram förslag på lämplig mark att bygga på. Så gör vi med alla föreningar som vill bygga en ny lokal.

Islamiska kulturföreningen bekostar moskén

Som kommun bekostar vi inte enskilda föreningars lokaler. Det är den Islamiska kulturföreningen som bekostar moskén. Enligt Islamiska kulturföreningen har de sparat pengar till en samlingslokal under många år och fått bidrag från andra församlingar och privatpersoner i Sverige. De uppskattar byggkostnaden till 13-20 miljoner kronor.

Inte minaret med böneutrop

Moskén ska enligt förslaget byggas i värmländsk byggnadstradition - en träbyggnad i falurött med en kupol av skiffer. Tanken är att det ska vara en samlingslokal som är öppen för alla, där bönelokalen är en del. Islamiska kulturföreningen har inte föreslagit en moské med minaret och böneutrop.

Inget beslut om moské - förslaget behandlas i demokratisk ordning

Den 16 december 2016 var det sista dagen att komma in med synpunkter på detaljplanen som varit ute för en andra granskningsomgång. Cirka 450 synpunkter har kommit in. Om detaljplanen godkänns kan föreningen söka bygglov. Både beslut om detaljplan och bygglov kan överklagas. Om ett beslut om bygglov tas och vinner laga kraft kan föreningen sätta igång med byggnationen.

Frågor och svar om moskén

Läs mer om detaljplaneprocessen

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den