MEDBORGARDIALOG

Framtidens stad - utveckling av Karlstads centrum

Karlstads centrum är en mycket viktig del av Karlstads framtid som livsmiljö, arbetsplats och besöksmål. Men också för regionens möjligheter till tillväxt.

Karlstads kommun deltar i det nationella projektet Framtidens stad, där vi bland har haft samtal med olika parter kring för- och nackdelar med centrum. Vi ville till exempel ha svar på vad som fungerar bra och dåligt och hur vi kan skapa ett ännu mer levande Karlstads centrum i framtiden.

I arbetet har vi fokuserat på två delområden:

  • gestaltning och utformning; hur det ser ut
  • innehåll och funktioner; det man kan göra i staden och de möjligheter som finns

Under våren har Karlstadsborna haft chansen att lämna synpunkter genom tre olika frågepaket:

  • Vilka platser i Karlstads centrum behöver ny gestaltning?
  • Vilka platser är otrygga eller svåra att röra sig på?
  • Vad tycker du om utbudet i Karlstads centrum - kan du göra det du vill?

Vi testade en ny metod för medborgardialog, genom att lägga ut en karta där Karlstadsborna  fick rita in områden eller punkter på samt kommentera. Det fanns även en webbenkät med frågor att svara på.

Se en samlingskarta med alla synpunkter och kommentarer

Stort intresse för att tycka till

Gensvaret var stort och totalt kom det in 426 svar. Bland annat upplever många cyklister att det är svårt att ta sig fram i centrum. Några av favoritplatserna i Karlstad centrum är Haga, Stora torget, Stadsträdgården, Västra Torggatan, Sandgrund och Residensparken vid älven. De flesta synpunkterna handlade om förslag till platser som behöver utvecklas, befintliga miljöer som behöver upprustning samt förnyelse av områdena kring resecentrum.

Vad händer nu?

Sammanställningen av alla synpunkter som kommit in beräknas vara klar i höst. Underlaget ska sedan användas för fortsatta planerings- och omvandlingsarbeten med centrum.   

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den