Största stadsomvandlingen

Karlstad växer

De närmaste femton åren kommer flera stora projekt i Karlstad att förändra stadsmiljön på omvälvande sätt. Karlstad växer är samlingsnamnet för dessa projekt.

Så utvecklas Karlstad

Karlstad växer och står inför den största stadsomvandlingen i modern tid. Ett resecentrum blir navet för allt resande och Karlstad centrum öppnas upp mot Viken och Inre hamn. Torget blir mer levande, Älvpromenaden utvecklas ytterligare och vi får ett snabbusstråk genom staden. Det blir enklare att cykla och gå i Karlstads centrum. Flera nya bostadsområden och stadsdelar växer fram, 10 000 nya bostäder byggs och tätorterna utvecklas.

Karlstad växer-webb inom kort

För att du som Karlstadsbo lätt och överskådligt ska kunna se vad som kommer att förändras i Karlstad under de närmaste åren så skapar vi just nu en webb för Karlstad växer. Där kommer du att kunna hitta pågående och planerade projekt i en karta och läsa mer om vad projekten innebär och hur de bidrar till att skapa en ännu bättre stad. Håll utkik efter webben som blir klar senare under våren.

Läs mer under tiden

Förslag till utveckling av Karlstads centrum

Nytt resecentrum och Tåg i tid

Pågående byggprojekt

Karta över planerade infrastrukturprojekt

Detaljplaner

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den