Hitta och jämför alla motionsspår/skidspår

17 träffar inom Motionsspår/Skidspår
Motionsspår/Skidspår Jämför med andra
Edsvalla motionsspår/skidspår
Telefon
054-540 24 15

I Edsvalla finns ett cirka 3 kilometer långt elljusspår som ligger vid korsningen Edsvalla-Torpstödsvägen, vid Enstaområdet. Parkering finns på östra sidan av E45:an.

I Edsvalla prepareras även två skidspår av Edsvalla IF. Det ena finns på Övre Bruket som ligger strax norr om Edsvalla IP. Det andra ligger i Årbäck, strax söder om Edsvalla IP.

I2/Sanna motionsspår
Telefon
054-540 24 15

I2/Sanna motionsspår är cirka 3 kilometer långt och ligger på västra sidan om järnvägen, norr om Våxnäs industriområde. Det finns inget elljus i spåret. Startpunkten finner du vid järnvägsövergången, korsningen Säterivägen/Ramgatan. Här prepareras inga skidspår.

Jakobsbergs elljusspår
Telefon
054-540 24 15

I Jakobsberg finns ett cirka 2,5 kilometer långt elljusspår som ligger i Jakobsbergsskogen med start vid Mariebergs IP. Här prepareras inga skidspår.

Kronoparkens motionsspår/skidspår
Telefon
054-540 24 15

Kronoparkens LED-ljusspår är cirka 2,5 kilometer och startar en bit upp på vägen mot Alstervik. Belysningen i spåret tänds klockan 06.00 varje morgon och släcks när det blir ljust. På kvällen tänds det igen vid mörkrets inbrott, och släcks klockan 22.00. Vintertid prepareras ett 2,5 km långt skidspår av Karlstads kommun.

Molkoms motionsspår/skidspår
Telefon
054-540 24 15
070-380 08 22

I Molkom finns tre elljusspår på cirka 800 meter, 1 kilometer och 2,5 kilometer. Spåren startar vid Molkoms IP. Molkoms SK preparerar skidspår vintertid.

Ruds motionsspår
Telefon
054-540 24 15

Ruds LED-ljusspår är cirka 2,5 kilometer långt. Med anslutningsspåret som går till Tyrs LED-ljusspår får du tillgång till fler och längre sträckor. Belysningen i spåret är tänd klockan 06.00-08.00 varje morgon, på kvällen släcks den klockan 22.00. OK Tyr preparerar skidspår vintertid.

Skattkärrs motionsspår/skidspår
Telefon
054-540 24 15

I Skattkärr finns ett cirka 2,5 kilometer elljusspår. De startar vid Skogvallens IP och fortsätter under E18 till skogsområdet norr om vägen. Skattkärrs IF preparerar skidspår vintertid.

Skutbergets motionsspår/skidspår
Telefon
054-540 24 15

Precis vid Vänerns strand ligger Skutbergets motionsanläggning. Här finns ett flertal fina motionsspår varav ett träningsspår. Belysning finns på flera slingor: cirka 800 meter, 3,5 kilometer och 5 kilometer. Ljusen släcks klockan 22.00. Det finns även ett mountainbikespår på cirka 9 kilometer. Vintertid prepareras skidspåren av Karlstads kommun.

Stodene motionsspår
Telefon
054-540 24 15

Startpunkten för Stodene motionsspår finner du vid järnvägstunneln vid Torpnoret. Det finns inget elljus i spåret. Det går också att nå spåret från Ilandaskolan och Ilanda IP. Det finns två uppmärkta spårslingor, en på 2 kilometer och en på 1,5 kilometer. I Stodeneskogen finns ett rikt stignät och några större stigar att följa. Här prepareras inga skidspår.

Sörmons motionsspår/skidspår
Telefon
054-540 24 15

Sörmons motionsspår är cirka 5 kilometer och ligger strax norr om E18 mellan Karlstad och Vålberg. Det finns inget elljus i spåren. Vintertid preparerar Karlstads kommun ett 5 kilometers skidspår och ett 4 kilometers hund- och pulkaspår.

17 träffar inom Motionsspår/Skidspår
Motionsspår/Skidspår Adress Jämför med andra
Edsvalla motionsspår/skidspår
I2/Sanna motionsspår
Jakobsbergs elljusspår
Kronoparkens motionsspår/skidspår
Molkoms motionsspår/skidspår
Ruds motionsspår
Skattkärrs motionsspår/skidspår
Skutbergets motionsspår/skidspår
Stodene motionsspår
Sörmons motionsspår/skidspår