November

Hållplats Värmlands Motor tas ur bruk

Från och med måndagen den 28:e november tas hållplats Värmlands Motor ur bruk. Vi hänvisar istället till nya hållplatsläget Lovartsgatan.