Oktober

Centralsjukhusets huvudentré byggs om

Från och med torsdagen den 3:e november byggs Centralsjukhusets huvudentré om och därför bör istället Klarälvsentrén användas.

Torsdagen den 3:e november och fram till mitten av februari 2017 byggs huvudentrén om på Centralsjukhuset Karlstad. I och med detta vill Landstinget i Värmland att patienter, besökare och personal använder Klarälvsentrén i så stor utsträckning som möjligt.

Genom Klarälvsentrén når du sjukhusets alla avdelningar, mottagningar och övriga verksamheter. Klarälvsentrén kommer du lättast till med linje 3 mot Sommarro.