Oktober

Trafikomläggning Tingvallabron avslutas

Nu är reparationsarbetet på Tingvallabron färdigt och från och med måndagen den 17:e oktober kommer buss linje 3, 6, 57 och 58 att återgå till ordinarie linjesträckning.