Juni

Trafikomläggning linje 2, 4, 13 och 52

Med anledning av brounderhåll av Östra Bron stängs denna för trafik från och med måndagen den 5:e juni. Därför leds linjerna 2, 4, 13 och 52 om över Tingvallabron under tiden arbetet pågår. Hållplatserna Karlstad CCC, Nygatan och Hantverkaregatan utgår för linjerna 2, 4 och 13. Hållplatserna Nygatan och Hantverkaregatan utgår för linje 52. Resenärer med linje 52 hänvisas under tiden Karlstad CCC, och du kan även stiga på linje 2, 4 och 13 på hållplatserna Brogatan och Dahlgrensgatan. Arbetet förväntas pågå större delen av året och information om arbetet uppdateras på www.karlstad.se