Kontakt

Karlstadsstråket – snabbusstråk

Karlstads kommun arbetar med ett nytt snabbusstråk som fått arbetsnamnet Karlstadsstråket. Syftet med stråket är att busstrafiken prioriteras så att det går snabbare att ta sig mellan stora målpunkter i Karlstad. 2017 påbörjas arbetet med byggnation av en första etapp mellan väg 63 på Rud och Stora torget. Den första etappen börjar trafikeras i slutet av 2018.

Karlstadsstråket är en större satsning på en snabbussled från Bergvik i väster till Välsviken i öster och Skåre i norr. Hela snabbusstråket ska fungera som en huvudled för kollektivtrafiken som samlar ihop trafiken från övriga busslinjer. I nuläget finns inget beslut om när det fullt utbyggda Karlstadsstråket ska vara färdigt.

Linjesträckning Karlstadsstråket (klicka på bilden för en större version).

Förhoppningen med snabbusstråket är att:

  • Bussen prioriteras i trafiken genom företräde, egna körfält och rödljus (signalprioritering).
  • Avgångarna är många – i framtiden är målsättningen att det ska komma en ny buss var femte minut under de mest intensiva perioderna.
  • Stråket ska trafikeras av nya högkapacitetsbussar som går på el och rymmer fler personer med snabbare på- och avstigning.
  • Busstrafiken ska samspela med gång och cykel samt underlätta att kombinera dessa trafikslag.
  • Hållplatsmiljöerna ska upplevas funktionella och tilltalande. En viktig del i projektet är att stadsmiljön utvecklas. 

Läs mer om projektet Karlstadsstråket på sidan Karlstad växer.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den