Miljö och energi

Luftkvalitet i Karlstad

Luften i Karlstad har blivit bättre, men den kan bli ännu bättre

Frisk luft är fri från föroreningar och innebär att vi människor och miljön inte påverkas eller blir sjuka av den. I Karlstad har luften under de senaste årtiondena blivit allt bättre, men det finns fortfarande en hel del föroreningar som måste minska. Hos oss, som i de flesta kommuner, är trafiken den största källan till luftföroreningar.

Vi mäter regelbundet luftkvaliteten i centrala Karlstad och det finns mätstationer vid Rådhuset, på Hamngatan och på Drottninggatan. De föroreningar som mäts är partiklar PM10, kvävedioxid, bensen och ozon.

Sedan sommaren 2016 mäter vi kvävedioxid och PM10 med en ny mätstation vid järnvägsstationen på Hamngatan, Karlstads mest trafikerade gata.

Karlstadsluften har under de senaste årtiondena blivit allt bättre, men de senaste tre-fyra åren har minskningen av kvävedioxid avtagit och kan till och med vara på väg att öka.

Regler för frisk luft

Mätreslutaten visar att vi klarar de så kallade miljökvalitetsnormerna för olika föroreningar. Förutom mätningar av föroreningar beräknas även luftföroreningar på de mest trafikerade vägarna i Karlstads tätort. Beräkningarna visar också att miljökvalitetsnormerna klaras i Karlstad.

Resultat från mätningar av luftkvaliteten

Lavinventeringen visar att försurningen minskar – rapport 2012

Kvalitetsäkringsprogram för luftmätningar

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den