Kemikalier i hemmet

Kemikalier finns överallt i våra hem

Som konsument är det ofta svårt att avgöra vilka produkter som är bra eller dåliga ur miljöhänsyn.

Våra hem är fulla av kemikalier och de flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara disk- och tvättmedel, bekämpningsmedel, rengöringsmedel, bil- och båtvårdsprodukter, färger och så vidare.

Eftersom vi har så många kemikalier hemma, händer det att barn hittar dem och ibland också smakar på dem. Många hemkemikalier är relativt ofarliga, men en del är farliga eller mycket farliga. På Giftinformationscentralens hemsida finns en lista över olika ämnen och vad du ska göra om någon fått i sig dem.

Använd miljövänliga produkter och rätt mängd

För dig som enskild konsument är det ofta svårt att avgöra vilka produkter som är bra eller dåliga ur miljöhänsyn. Några miljömärkningar som kan hjälpa dig att välja produkter som är mindre farliga för miljön är Svanen eller Naturskyddsföreningens Bra miljöval.

Ett annat tips är att inte använda mer kemikalier än du behöver. Tänk också på att vissa kemikalier är farliga för oss människor och för miljön – häll därför aldrig kemikalierester i avloppet eller släng dem i hushållssoporna. Lämna istället in dem på återvinningscentralerna.

Märkning av kemikalier

De som släpper ut kemikalier på marknaden har ansvar för att produkterna är rätt märkta. Märkningen visar produktens farliga egenskaper och du får även veta hur du ska skydda dig själv mot skador eller hur du ska göra för att produkten inte ska skada miljön.

Läs mer om märkning av kemikalier på Kemikalieinspektionens webbsida.

Bekämpningsmedel i trädgårdar

En stor del av den totala mängden bekämpningsmedel som vi använder, använder vi i våra trädgårdar. Det är viktigt att vi försöker minska vårt användande av kemiska bekämpningsmedel och är försiktiga så att det inte sprids till grundvattnet eller våra vattendrag.

Information om bekämpningsmedel

Information om impregnerat virke

Båten och miljön

Att glida genom vattnet med din fritidsbåt är säkert något du ser fram mot på sommaren. Genom dina val av bland annat bränsle och båtbottenfärg kan du bidra till ett mer miljövänligt båtliv.

Tips för bättre båtliv

Bilen och miljön

Bilen påverkar miljön på flera olika sätt både med utsläpp till luft och till vatten.

Läs mer om biltvätt och miljövänligt resande.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den