Kemikalier i hemmet

Tvätta inte bilen hemma på gatan

Om du tvättar bilen hemma på gatan rinner vattnet utan rening rakt ut i våra sjöar och badvatten. Vattnet är fullt av kemikalier som är farliga både för oss människor och för miljön. Åk istället till en automatisk biltvätt eller gör det själv-hall för att tvätta din bil, där finns det reningsanläggningar för avloppsvatten.

Det bästa du kan göra när bilen ska tvättas är att åka till en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall som har rening av tvättvattnet. Använd bara bilvårdskemikalier som rekommenderas av anläggningen och som inte stör reningsprocessen.

Tvättvattnet är fullt av kemikalier

Tvättvattnet innehåller bland annat bly, kadmium, krom, oljerester och rester från bilvårdskemikalier. Cirka två av tre biltvättar sker på gatan vilket innebär att betydande mängder svårnedbrytbara ämnen når våra sjöar och vattendrag.

Tips om du tvättar hemma

Om du trots allt tvättar bilen hemma någon enstaka gång, kan du göra det på en gräsmatta eller på en grusad yta och välja en plats långt bort ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Välj också ett miljöanpassat rengöringsmedel och avstå från avfettningsmedel.

Informationsblad om biltvätt

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den