En förebyggande verksamhet

Stödgrupper för barn och unga

Genom samtal, lek och övningar får barn och ungdomar möjlighet att finna nya sätt att handskas med tillvaron.

Detta sker genom att:

  • Möta andra i liknande situation.
  • Upptäcka och förstå mer om egna behov, känslor och möjligheter.
  • Få kunskap om till exempel psykisk sjukdom, missbruk, hur barn påverkas av konflikter mellan föräldrar eller hur barn påverkas av våld i nära relationer.
  • Utveckla självförtroende.

Grupperna är åldersindelade och består av 6-8 barn/ungdomar och två gruppledare.Gruppen träffas 10-16 gånger, två timmar per vecka efter skoltid.

Har du frågor kring stödgrupperna, eller har barn som du önskar sätta på kölista,  är du välkommen att e-posta till: as.barnungdomsgrupper@karlstad.se eller någon av samordnarna via telefon: Gunilla Franke: 054-540 50 15 eller Sabine Kihlstedt: 054-540 50 16.

Bäcken

Stödgrupp för barn och ungdomar 7-20 år som har en förälder med psykisk ohälsa. Gruppverksamheten drivs i samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och Familjehuset.

Hopptornet

Stödgrupp för barn och ungdomar 7-16 år som lever i en familj där någon är beroende av alkohol eller andra droger. Gruppverksamheten drivs i samverkan mellan Svenska kyrkan och Familjehuset.

Skilda världar

Stödgrupp för barn 7-12 år som har separerade föräldrar med samarbetskonflikter. Gruppverksamheten drivs av Familjeavdelningen.

Kids Club

Stödgrupp för barn 7-12 år som har upplevt våld hemmet. Parallellt pågår en mammagrupp. Gruppverksamheten drivs av Familjeavdelningen.

BUFFF

I Karlstad finns föreningen BUFFF, som vänder sig till dig som har mamma, pappa, förälder, familjemedlem eller syskon i fängelse, häkte eller frivård.

Läs mer på BUFFF:s hemsida

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den