Omsorg och hjälp

God man, förvaltare, förmyndare

Här finner du information om hur du kan få en god man eller förvaltare eller hur du själv kan bli någons gode man eller förvaltare. Här publiceras också det som är aktuellt just nu.

Överförmyndarkansliet håller stängt

Överförmyndarkansliet har stängt från och med den 30 augusti till och med den 1 september på grund av utbildning. Kansliet har öppet som vanligt igen från och med den 4 september. 

Framtidsfullmakter

Från och med den 1 juli 2017 träder lagen om framtidsfullmakter i kraft, på så sätt blir det möjligt att själv utse en ställföreträdare till den dagen då det kan komma att behövas. En framtidsfullmakt är något ni upprättar privatpersoner emellan, precis som en vanlig fullmakt. För att upprätta en framtidsfullmakt vänder du dig lämpligast till en juristbyrå och ber om hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt. 

Sänkta arvoden för gode män till ensamkommande barn    

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd beslutade den 26 juni 2017 om nya arvodesnivåer för gode män till ensamkommande barn och för särskilt förordnade vårdnadshavare till barn som tidigare varit ensamkommande barn. Beslutet innebär en sänkning av arvodet från den 1 oktober 2017. Anledningen är regeringens beslut om nya ersättningar till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn .

De nya arvodesnivåerna beror på att regeringen tidigare i år beslutade om nya ersättningsregler för kommunernas mottagande av ensamkommande barn och unga. De nya ersättningsreglerna gäller från och med den 1 juli 2017.

För kommunen innebär det en kraftigt minskad ersättning, men fortsatta kostnader. Tidigare har kommunerna fått ersättning för sina kostnader i efterhand av Migrationsverket. Flera kommuner har redan beslutat om sänkta arvoden.

Fortfarande ett stort engagemang

– Det är en stor sänkning av arvodet, och det är vi medvetna om. Vi tror ändå att vi även framöver kommer att lyckas med att finna gode män till dem som behöver det. Det finns ett starkt engagemang för ensamkommande barn och många vill fortfarande engagera sig i det ideella uppdraget med att vara god man, säger Helene Torvaldsdotter Dehring (M), ordförande i överförmyndarnämnden.

Uppdrag som god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare för tidigare ensamkommande barn har gett avsevärt högre arvode än motsvarande uppdrag för barn som inte är ensamkommande. Detta trots att uppdragen ofta är lika tidskrävande i sin omfattning.

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för Karlstads och Hammarö kommuner. Inom dessa kommuner finns 177 ensamkommande barn som har god man.

Så här blir de nya arvodena för gode män till ensamkommande barn

För barn som är asylsökande (ändringar gäller från den 1 oktober 2017).

Typ av ersättning

Nuvarande ersättning

Ny ersättning

Arvode/månad

2 000 kronor/månad

Cirka 1 000 kronor/månad*

Kostnadsersättning

100 kronor/månad

Cirka 75 kronor/månad*

Ersättning för resa i egen bil

1,85 kronor/km**

1,85 kronor/km**

Ersättning vid resa, asylutredning

2 400 kronor/resa

1 000 kronor/resa

För barn med uppehållstillstånd, tillfälligt eller permanent (ändringar gäller från den 1 oktober 2017). Gäller den del av arvodet som avser förmyndarskap.

Typ av ersättning

Nuvarande ersättning

Ny ersättning

Arvode/månad

1 000 kronor/månad

522 kronor/månad

Kostnadsersättning

100 kronor/månad

Cirka 75 kronor/månad*

Ersättning för resa i egen bil

1,85 kronor/km**

1,85 kronor/km**

* Beräknat på prisbasbelopp 2017 ** I enlighet med Skatteverkets riktlinjer

För mer information kontakta:

Helene Torvaldsdotter Dehring (M), ordförande i överförmyndarnämnden, telefon: 054-540 81 15.

Jessica Forssten, enhetschef överförmyndarkansliet, telefon: 054-540 10 38.

Kontaktuppgifter till handläggare

Överförmyndarnämndens ärenden fördelas efter första bokstaven på huvudmannens efternamn. 

Handläggare                          Begynnelsebokstav 
Ann-Catrine Forsberg              A, I, O, Q, R, U, V, X
Linda Halvarsson                     B-F
Emma Prahl                             J,K, T
Sandra Johansson                   L, M, N
Camilla Marjamaa                    P, S
Joakim Rolf                              G, H, W, Y-Ö

Besöka Överförmyndarkansliet

Överförmyndarkansliet finns på Drottninggatan 30 med ingång via Trygghetscenter. Expeditions- och besökstiden är vardagar klockan 9.30-11.30. Endast bokade besök på övrig tid.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den