Omsorg och hjälp

God man, förvaltare, förmyndare

En god man hjälper dem som inte kan klara sig själva.

Här finner du information om hur du kan få en god man eller förvaltare eller hur du själv kan bli någons gode man eller förvaltare.

Undrar du vad en god man kan hjälpa dig eller en närstående med? På www.rfs.se/huvudman kan du läsa, lyssna och titta på information om att ha en god man eller förvaltare.

Visste du att det finns en förening för dig som är god man eller förvaltare i Karlstads kommun och Hammarö kommun? Du kan läsa mer på deras webbplats FSA Karlstad/Hammarö.

Du hittar Karlstads kommuns överförmyndarkansli på Drottninggatan 30, ingång via Trygghetscenter.

Information om Karlstads Hammarö överförmyndarnämnd.

Överförmyndarkansliet är stängt 18 maj, 2017

Den 18 maj 2017 håller överförmyndarkansliet stängt för internutbildning.

Aktuellt

Personalförändringar på överförmyndarkansliet

Överförmyndarhandläggare Lena B. Söderbäck har gått i pension och Linda Halvarsson vikarierar för henne under rekryteringsprocessen.

Överförmyndarhandläggare Emely B. Dahlgren har slutat och fortsätter hos annan arbetsgivare. Emma Prahl har anställts i hennes ställe.

Enhetschef Peter Frostvik slutar sitt uppdrag på överförmyndarkansliet från och med den 1 februari. Peter kommer att fortsätta inom Karlstads kommun men inom annan verksamhet. Jessica Forssten går in som tf enhetschef under rekryteringsprocessen.

Överförmyndarjurist Sebastian Lindstrand är föräldraledig mellan 31 oktober 2016 och 5 maj 2017. Vikarie för honom är Camilla Marjamaa.

Detta innebär följande ärendefördelning per handläggare:

Handläggare                          Ärenden efter begynnelsebokstaven på
Ann-Catrine Forsberg              A, I, O, Q, R, U, V, X
Linda Halvarsson                     B-F
Emma Prahl                            J,K, T
Sandra Johansso                     L, M, N
Camilla Marjamaa                    P, S
Joakim Rolf                              G, H, W, Y-Ö

Ny arvoderingsmodell och blankett gällande gode män för ensamkommande barn

Den nya arvoderingsmodellen ser ut enligt följande:

  • Grundarvode – 2000 kronor per månad
  • Extra arvode – 2400 kronor per dag vid t ex asylutredningssamtal, andra samtal/utredningar i Migrationsverkets regi, förhandling i Migrationsdomstol el likn som kräver att god man avsätter en heldag.
  • Milersättning – 18,50 kronor per mil
  • Kostnadsersättning – 100 kronor per månad

Arvoderingen sker kvartalsvis, jan-mar, apr-jun, jul-sep och okt-dec. Arvodet betalas ut senast månaden efter arvodesbegäran inkommit till överförmyndarnämnden, dvs. lämnar du in arvodesbegäran för första kvartalet i april betalas arvodet ut senast i maj.

Ny blankett för arvodesbegäran finns bland nämndens övriga blanketter, se till vänster.

Inget behov av gode män för ensamkommande barn för närvarande

Med anledning av att Karlstad och Hammarö kommuner inte tar emot några ensamkommande barn för tillfället finns det heller inget behov av nya gode män. Det är många som anmält sitt intresse till att bli gode män för ensamkommande barn, vilket är mycket glädjande. Många av dessa har ännu inte fått något uppdrag.

Så snart behovet av att rekrytera nya gode män för ensamkommande bar uppstår kommer detta att meddelas här på hemsidan.

Uppdaterad handbok för gode män och förvaltare

Överförmyndarkansliet har som ett led i arbetet med att ta fram en ny utbildning för gode män och förvaltare uppdaterat den handbok för gode män och förvaltare som fanns tidigare. Nu finns det en ny uppdaterad version av Hanboken att spara ned eller skriva ut.

Handbok för gode män och förvaltare v. 2016.1

Handbok för gode män och förvaltare v. 2016.1 - omslag

Besöka Överförmyndarkansliet

Överförmyndarkansliet finns på Drottninggatan 30 med ingång via Trygghetscenter. Expeditions- och besökstiden är vardagar klockan 9.30-11.30. Endast bokade besök på övrig tid.

Utlovad länk gällande fonder

Här nedan finns den länk gällande fonder som kan sökas för huvudmannens räkning och som utlovades på årsräkningskvällen den 21 januari. Nämnden tar inget ansvar för att de fonder som redovisas via länken är heltäckande gällande det utbud som finns.

http://web05.lansstyrelsen.se/stift/StiftWeb/SSearch.aspx

Kopiera länken och klistra in i webbläsarens adressfält.

Överförmyndarnämden

Följande förtroendevalda ingår i överförmyndarnämnden.

Helene Torvaldsdotter Dehring, ordf. (M) Karlstad
Dag Ohlsson, vice ordf. (C) Hammarö
Thomas Österdahl, ledamot (M) Karlstad
Inga-Maj Thyberg, ledamot (S) Karlstad
Anita Gustafsson, ledamot (M) Hammarö

Lars-Gösta Johansson, ersättare (S) Hammarö
Jan-Erik Clerkestam, ersättare (FP) Karlstad
Lars-Gösta Blåvitt Elofsson, ersättare (S) Karlstad
Fredrik Holte, ersättare (MP) Karlstad
Agneta Gottlow Pettersson, ersättare (KD) Hammarö

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den