Omsorg och hjälp

God man, förvaltare, förmyndare

Här finner du information om hur du kan få en god man eller förvaltare eller hur du själv kan bli någons gode man eller förvaltare. Här publiceras också det som är aktuellt just nu.

Föreläsning om neuropsykiatri

Välkommen på föreläsning om neuropsykiatri med föreläsare Lennart Lindqvist. Föreläsningen riktar sig till samtliga ställföreträdare oavsett uppdrag. Begränsat antal platser, anmälan görs till ofn@karlstad.se

Datum och tid: den 25 oktober kl 17.00-20.00
Plats: Sessionssalen i Bibliotekshuset

Föreläsning om hedersrelaterat våld

Välkommen på föreläsning om hedersrelaterat våld med föreläsare Chawan Bakhtiar. Det kommer finnas tid för allmänna frågor till överförmyndarhandläggarna. Mejla gärna frågor i förväg i samband med anmälan. Föreläsningen riktar sig framförallt till ställföreträdare som inte har ensamkommande barn. Begränsat antal platser, anmälan görs till ofn@karlstad.se

Datum och tid: den 7 november kl 17.00-19.00
Plats: Ejdern 2, Karolinen

Föreläsning om hedersrelaterat våld

Välkommen på föreläsning om hedersrelaterat våld med föreläsare Chawan Bakhtiar. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer också att finnas på plats för frågor och information. Det kommer finnas tid för allmänna frågor till överförmyndarhandläggarna. Mejla gärna frågor i förväg i samband med anmälan. Föreläsningen riktar sig endast till gode män till ensamkommande barn. Anmälan görs till ofn@karlstad.se

Datum och tid: den 7 december kl 15.00-17.30
Plats: Sessionssalen i Bibliotekshuset


Information om arvodesbegäran sista kvartalet 2017

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd har tidigare informerat om nya arvodesnivåer från och med den 1 oktober 2017 för dig som är god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Anledningen är regeringens beslut om sänkta ersättningar till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn. På grund av regeringens beslut måste du som är god man till ensamkommande barn lämna in din arvodesbegäran för sista kvartalet redan den 15 november. Begäran ska alltså omfatta hela perioden oktober till december.

Vi påminner också om att från och med den 1 januari 2018 ska god man och särskild förordnad vårdnadshavare lämna in redogörelse för utfört uppdrag var fjärde månad. Intervallerna för inlämning är januari-april, maj-augusti och september-december. Arvodesutbetalningen kommer också att ske var fjärde månad, månaden efter att redogörelse med arvodesbegäran lämnats in. Vid befrielse att lämna in årsräkning för särskilt förordnade vårdnadshavare betalas inget arvode ut.

Vid frågor mejla gärna Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd på ofn@karlstad.se

Framtidsfullmakter

Från och med den 1 juli 2017 träder lagen om framtidsfullmakter i kraft, på så sätt blir det möjligt att själv utse en ställföreträdare till den dagen då det kan komma att behövas. En framtidsfullmakt är något ni upprättar privatpersoner emellan, precis som en vanlig fullmakt. För att upprätta en framtidsfullmakt vänder du dig lämpligast till en juristbyrå.

Kontaktuppgifter till handläggare

Överförmyndarnämndens ärenden fördelas efter första bokstaven på huvudmannens efternamn.
Handläggare Begynnelsebokstav
Ann-Catrine Forsberg A, O, Q, R, U, V, X, skyddade personuppgfter
Linda Halvarsson B-F
Emma Prahl I, J, K, T
Sandra Johansson L, M, N
Camilla Marjamaa P, S
Joakim Rolf G, H, W, Y-Ö

Besöka överförmyndarkansliet

Överförmyndarkansliet finns på Drottninggatan 30 med ingång via Trygghetscenter. Expeditions- och besökstiden är vardagar klockan 9.30-11.30. Endast bokade besök på övrig tid. Telefontid måndag till fredag kl 09.00-11.30

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den