Omsorg och hjälp

Invandring och integration

Karlstad ska vara en kommun för alla med lika rättigheter för alla invånare oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Kommunen har två viktiga roller, dels ska vi vara ett föredöme som arbetsgivare, dels ska vår verksamhet främja integration och mångfald i samhället. 

Vi vill att alla invandrare ska få kunskap om det svenska samhället och möjligheter att delta i samhällslivet. Det är viktigt att få förutsättningar att lära sig det svenska språket samt få stöd och hjälp till arbete och egen försörjning.

Vi ser det som angeläget att ta till vara nyanländas kompetens. Invandring är en möjlighet att skapa tillväxt. Vi strävar efter att mottagandet sker så jämnt som möjligt mellan olika stadsdelar och skolor. Genom att skapa olika typer av kontaktytor och mötesplatser värnar vi möjligheterna till god integration. Vi tycker att det är viktigt att skapa långsiktiga boendelösningar för alla grupper i samhället. För nyanlända så prioriterar vi de långsiktiga boendena för barnfamiljer. Vi arbetar även på olika sätt för att alla invandrare ska komma i sysselsättning så tidigt som möjligt.

Det börjar med ett Hej - man vet aldrig vem som kan bli en vän!

För ett öppnare Karlstad är du välkommen att umgås och träffa nya vänner från olika länder och kulturer. Tillsammans ordnar vi ett gemensamt fikabord. Ta gärna med något att bjuda på. Vi bjuder på kaffe, te och saft.

Platsen är Holken i Mariebergsskogen och dagarna är söndag 12 november och söndag 17 december. Tid bägge dagarna är 14.00-16.00.

Dagarna arrangeras av Karlstads kommun - Språkvän och Röda Korset - Överenkopp.

Överenkopp på Facebook

Läs om Språkvän på Varmt Välkommen!

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den