Trygghet och säkerhet

Förebyggande arbete och hantering av kriser

På de här sidorna finns information om vad vi gör för att skapa trygghet och säkerhet för dig som bor, verkar eller vistas i Karlstads kommun och vad du själv kan bidra med.

Vi  har ansvar för att våra verksamheter fungerar och att de skyddas mot störningar. Ett systematiskt säkerhetsarbete är en förutsättning för att skapa en trygg och säker miljö, för kommuninvånare, anställda och andra som berörs av kommunens verksamheter.

Du kan läsa  om hur vi arbetar med krisberedskap och vad du kan göra för att vara förbredd om något händer. Du har också ett eget ansvar för att kunna hantera vardagens olyckor i hemmet och på fritiden, men även vid större händelser som påverkar vårt samhälle.

Vid svåra olyckor, översvämningar, elavbrott, vattenläckor eller något annat allvarligt kan du läsa om vad som hänt och få lägesbeskrivningar och råd här på karlstad.se.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den