Snö- och halkbekämpning

Halkbekämpning

I Karlstads kommun använder vi sopsaltning på de prioriterade cykelstråken. På övriga cykel- och gångvägar och gator gäller grus. Bilvägarna sprutar vi med en saltblandning för att minska halkan.

I vilken ordning halkbekämpar kommunen?

I Karlstads kommun finns en planering för halkbekämpningen och vi arbetar i den här ordningen:

  1. De prioriterade gång- och cykelvägarna, större leder och busslinjenätet.
  2. Övriga gång- och cykelvägar.
  3. Vägar och gator i bostadsområden och enskilda vägar.

Egentillverkad saltblandning

Den saltblandning som vi använder oss av, Karlstadslaken, togs fram av vår medarbetare Tomas Stomberg. Blandningen tål lägre temperaturen än vanliga saltblandningar och är därför mer effektiv och skonsammare mot miljön.

Här kan du läsa mer om Karlstadslaken och hur den fungerar 

Sopsaltning på prioriterade cykelstråk

De prioriterade cykelstråken är de fem mesta använda cykellederna in till centrala Karlstad: Hagalund – centrum, Södra råtorp – centrum, Färjestad – centrum, Kronoparken – centrum och Hammarö – centrum. Här använder vi sopsaltning som halkbekämpningsmetod. Metoden innebär att snö sopas bort istället för att plogas bort och sedan sprids en saltlake, salt blandat med vatten. Saltlaken har låg salthalt som är skonsam mot miljö och djurtassar. 

Karta över prioriterade cykelstråk östra Karlstad

Karta över prioriterade cykelstråk västra Karlstad

Är det kallare än -10 grader fungerar inte saltet utan då röjs dessa stråk som övriga gång- och cykelvägar.

Saltlake på bilvägarna

På bilvägarna använder vi saltlake för att bekämpa halkan. Först sopas bilvägarna och sedan sprutas saltlake på dem. Saltblandningen gör att is smälter och vägarna blir mindre hala. Fördelen med saltlaken är att det blir 70 procent mindre salt på bilvägarna. Den håller även bättre, vilket innebär färre transporter och vinster för miljön.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den