Renhållning och snöröjning

Sopning av gator och vägar

Karlstads centrala delar sopas dagligen enligt kartan ovan.

Gatorna i Karlstads kommun städas under sommar och höst för att hållas fria från grus och skräp. Detta är viktigt såväl för trafiksäkerheten som för trivseln.

Vi organiserar städningen enligt följande:

Underhållssopning utförs på samtliga gator och vägar där kommunen är huvudman. Sopningen görs udda veckor enligt ett rullande schema där varje gata blir sopad minst två gånger per säsong. Karlstads centrala delar sopas dagligen enligt kartan ovan.

Städdagar utförs under jämna veckor på de gator där det är svårt att ta sig fram med våra maskiner. Där har vi infört parkeringsförbud på de aktuella sträckorna under de dagar och tider vi behöver komma fram för att göra fint. Gator sopas alltid vardagar mellan klockan 08.00 och 16.00.

Schema för städdagar

Sandupptagning efter vintern sker vid en särskild sopning och den kan du läsa mer om här. 

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar inom kommunen sopas separat 2 gånger under sommarhalvåret med mindre maskiner. Vi planerar att första omgångens sopning sker efter midsommar och andra gången i mitten av augusti. Klarälvsbanan försöker vi sopa 4 gånger per år eftersom den är så populär bland cyklister och inlinesåkare.                                        

Vi har många mils cykelväg i vår kommun. Det tar sammanlagt 10 arbetsdagar att sopa alla gång- och cykelvägar en gång.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den