Första steget mot framtidens tågtrafik

Projektet Tåg i tid ska förbättra tågtrafiken mellan Oslo och Stockholm

Tågperrong

Under 2017 börjar Trafikverket att bygga om Värmlandsbanan för att tågtrafiken mellan Oslo och Stockholm ska bli punktligare och tätare. Till exempel blir det nytt mötesspår i Väse och vid Pråmkanalen. Även nya Karlstad C med resecentrum byggs och det kommer att förbättra förutsättningarna för tågtrafiken i Värmland och utveckla Karlstads centrum.

Tåg i tid är ett samarbete mellan Karlstads kommun, Region Värmland, Trafikverket och Jernhusen.

Sveriges mest trafikerade enkelspår

Järnvägssträckan mellan Laxå och Charlottenberg – Värmlandsbanan – har en av de största kapacitetsbristerna i Sveriges järnvägsnät i dag. Tio persontåg och åtta godståg per dygn håller inte tidtabellen. Det drabbar över en miljon resenärer som varje år pendlar på de mest trafikerade delarna av Värmlandsbanan och det värmländska näringslivet som bidrar starkt till Sveriges positiva handelsnetto. Störningarna till följd av de hårt belastade enkelspåren ställer inte bara till bekymmer för värmlänningarna, utan leder även till stora förseningar i trafiken på sträckan Oslo-Stockholm.

Tågtrafiken utveckas i fyra steg till år 2025

För att förbättra möjligheterna till fler tågavgångar och punktligare tåg behövs några olika åtgärder mellan Laxå och Charlottenberg. Det innebär flera ombyggnationer i Karlstads kommun.

1. Mötesspår och passage under järnvägen i Väse och mötesspår vid Pråmkanalen

Planerad byggstart: år 2017.
Under 2017 ska Trafikverket bygga ett nytt mötesspår och en passage under järnvägen, så kallad planskild korsning, i Väse. En ny detaljplan för Väse har tagits fram och Väseborna har deltagit i utvecklingen av Väse centrum.

Läs mer om vad som händer i Väse.

Trafikverket bygger även ett mötesspår och en ny bro över Pråmkanalen. Detta är en förutsättning för att vi sedan ska kunna börja bygga om Karlstad C med ett nytt resecentrum.

Läs mer om mötesspår och bro över Pråmkanalen.

2. Karlstad C med resecentrum – en attraktiv knutpunkt

Planerad byggstart: år 2020.
Nya Karlstad C med resecentrum kommer att binda ihop läns- och stadsbussarna med järnvägsstationen. Projektet omfattar en yta på 60 000 kvadratmeter i centrala Karlstad och öppnar upp för till exempel handel, kontor, boende, mötesplatser och andra funktioner. Karlstad C med resecentrum beräknas ge runt 300 nya jobb och ska vara ett nav för kommunikationer, handel och möten. Hösten 2016 startar en arkitekttävling som kommer ge ett förslag på utformning att jobba vidare utifrån. En vinnare utses sommaren 2017.

Läs mer om Karlstad C med resecentrum.

3. Mötesspår i Välsviken

Planerad byggstart: år 2019.
För att öka kapaciteten på järnvägsspåret behöver fler tåg kunna mötas istället för att vara tvungna att stanna och vänta. Ett mötesspår i Välsviken möjliggör även järnvägsanslutningar till industrierna i Välsviken.

Läs mer om mötesspåret i Välsviken.

4. Ny bangård för godståg byggs i Välsviken
(med förbindelsespår till Välsviken-Hamnen)

Önskad byggstart: år 2026.
Idag transporteras biobränsle till Hedenpannan med lastbil. Transporter via järnvägen är mer hållbart och trafiksäkert. Denna del är inte finansierad ännu. Målet är att finansiering ska finnas för att kunna börja bygga år 2026.

Läs mer om den nya bangården.

Läs mer om Tåg i tid på trafikverket.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den