Trafik och gator

Asfaltering av gator och vägar

Mellan april och november utför vi de beläggningsjobb, fräsning och asfaltering, som behövs runt om i Karlstad. Just när arbetet pågår kan det vara lite krångligt att ta sig förbi. Här nedan kan du se vilka gator och vägar som kommer asfalteras under året. Längst ner på sidan hittar du kartor över de planerade asfalteringarna.

är vi asfalterar så använder vi oss av trafikvakter eller ljussignaler där trafiken behöver dirigeras om. Vi kommer också att skylta för omledning på vissa ställen. En del arbeten genomförs nattetid för att det ska påverka trafiken så lite som möjligt. När veckorna för arbetet är satta så uppdateras vi listan. Under 2017 kommer vi att asfaltera ungefär tio kilometer gång- och cykelväg och nio kilometer körbana.

Gång- och cykelvägar

Skutberget 

Kattviksbacken

Klart

Bergvik

Bergviksvägen mellan Biltema och rondellen vid OK

Klart

Kronoparken

Från Sjöängsgatan paralellt med sommargatan och mot Kronoparken centrum.

Här kommer trafiken ledas om och det kommer finnas skyltar uppe.

Klart

Lorensberg-Kroppkärr

Cykelvägen från Lorensberg till norra Kroppkärr

Klart

Åstorp, Vålberg

Från Åslidsgatan till Söderängsgatan, vidare till Vålbergsskolan och Konsum. Samt från Älvenäsvägen till Vårdkasvägen och runt Lärkängens lekplats.

Klart

Södra Kroppkärr

Sjöängsgatan

 v.26-27

Molkom

Bakom Åsbacka vårdboende

 

Lorensberg

Mellan Fogdemyrgatan och Folkebogatan

 Klart

Körbanor

På vissa gator måste vi först fräsa bort den gamla asfalten och justera höjdnivåerna innan vi lägger på ny. Därför kan det ta lite längre tid på dessa ställen, ibland upp till tre veckor sammanlagt.

Fagottgatan

Klart

Posthornsgatan

Klart

Inkörsvägen

Klart

Kronoskogsgatan 

Klart

Sommargatan,

Från viadukten under E18 till avfarten mot Edsgatan

jämnas marken till på grund av spårbildning.

Klart

Åslidsgatan, Vålberg

v.23

Älvenäsallén, Vålberg

Mellan riksväg 45 och järnvägsövergången

v.23

Blönduosgatan

Från korsningen Nokiagatan till Örngatan (Sträckan från rondellen Rud/Färjestad kommer få ny asfalt 2018)

 

Fjärrviksvägen, Skåre

Mellan Ilandavägen och rondellen Betongvägen

 Augusti

Lagmansgatan - Sjöängsgatan

 v.26-27

Norra infarten Löfbergs Arena - Jägartorpet 

 September

Petersbergsgatan

Stenhagsgatan till Hagalundsvägen

 Augusti

Ramgatan

v.26-27 

Skolgatan, Molkom

 

Strandvägen

Mellan Karlagatan och Hammarövägen

 

Drottninggatan

Mellan Järnvägsgatan och Fredgatan

 v.26-27

Infanterigatan

Infarten kasernhöjden till I2-rondellen

v.26-27

Östra torggatan, Tingvallagatan, Hamngatan

v.26

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den