Prova på-dagen

Prova på-dagen 2017

Välkommen att delta som utställare under Prova på-dagen lördag den 20 maj! Dagen arrangeras i och utanför Sundsta idrottshus och Sundstabadet i Karlstad.

Parasport Värmland och föreningen Passalen arrangerar Prova på-dagen 2017 i samarbete med Värmlands idrottsförbund och med stöd av Karlstads kommun. Syftet med dagen är att ge fler, oavsett funktionsskillnader, möjlighet att följa sina intressen och uppleva en meningsfull fritid. Under dagen visar utställare olika fritidsaktiviteter som besökarna erbjuds att prova på.

Välkommen att delta som utställare!

Nu söker vi utställare som vill bidra i arbetet för ökad tillgänglighet i fritidsut­budet för alla, oavsett funktionsskillnader. Ta chansen att visa din verksamhet och värva nya medlemmar!

De aktiviteter som presenteras under dagen ska vara möjliga att prova på av besökarna och vara tillgängliga för så många som möjligt. Sporthallen kommer att vara tillgänglig för uppvisning/prova på-verksamhet under cirka 30 minuter per aktivitet.

Vår ambition är att det ska bli en dag som ger dig som utställare tillfälle att dela med dig, lära av andra och se nya lösningar och möjligheter.

Det här är också ett tillfälle att få reda på vilket stöd man kan få för att ut­veckla sin verksamhet genom att göra den tillgänglig för fler.

Målgrupper

Dagen är öppen för alla men vi prioriterar utställare som kan erbjuda aktiviteter med extra stöd för unga i åldern 13–25 år och vuxna med olika funktionsvariationer.

Tid och plats

Prova på-dagen arrangeras i och utanför Sundsta idrottshus och Sundstabadet i Karlstad lördagen den 20 maj klockan 11.00–16.00.

Anmälan att delta som utställare

Boka in din verksamhet så snart som möjligt. Sista anmälningsdag är torsdag den 20 april.

Spara ned anmälningsformuläret nedan på din dator, fyll i det och skicka sedan in det till Jan Thorion som är kanslist Parasport Värmland på e-post jan.thorin@varmland.rf.se

Anmälningsformulär

Kontakt

Om du har frågor om Prova på-dagen, kontakta:

Jan Thorin, kanslist Parasport Värmland
Telefon 010-476 47 73
E-post: jan.thorin@varmland.rf.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den