Konferensen om mångfaldsfrågor inom idrottsrörelsen

Idrott och mångfald 2017 - nyanländas inkludering

Välkommen till konferensen Idrott och mångfald i Karlstad den 14-15 februari 2017! Konferensen syftar till att öka kunskapen om mångfaldsfrågor inom idrottsrörelsen. Det här är den femte nationella konferensen om idrott och mångfald och huvudtemat är nyanländas inkludering

Fler människor än någonsin är på flykt undan våld och förföljelse i världen. Sammanlagt handlar det om 65 miljoner människor, 30 miljoner av dessa är barn. Under 2015 sökte ungefär 163 000 personer asyl i Sverige. Vårt samhälle står nu inför både stora möjligheter och utmaningar.

Vi vet att föreningsengagemang leder till ökad delaktighet i samhället, bättre hälsa och livskvalitet. Idrotten spelar därför en viktig roll i att bidra till nyanländas inkludering.

Konferensen vänder sig till dig som:

 • är förtroendevald eller tjänsteman inom kommunal fritidsnämnd/-förvaltning eller idrottsrörelsen,
 • forskar, undervisar eller studerar inom idrottsområdet,
 • är aktiv eller ledare inom idrottsrörelsen.

Program tisdag 14 februari

 • Klockan 12.30: Välkommen!
 • Idrotten bidrar till ett starkare Sverige, Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet
 • Immigration till Sverige – läget just nu, Migrationsverket
 • SportOpen – hjälp till att öppna dörrarna med drömmen om idrott och integration, Johan R Norberg, universitetslektor vid Malmö högskola
 • Goda exempel från idrotten, samtal med idrotter som aktivt jobbar med inkludering
 • Målet är inkludering – så här gör vi! Lyckade exempel från flera kommuner
 • Nycklar för lyckad integration genom idrott, Krister Hertting, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad
 • Middag med underhållning på Karlstad CCC

Program onsdag 15 februari

 • Samtal med föreningar och ledare, moderator David Hanley, projektledare integrationsfrågor, Värmlands Idrottsförbund
 • Regeringen och idrottsrörelsen tillsammans för ökad etablering, Gabriel Wikström (S), folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
 • En OS-deltagares egna upplevelser och perspektiv på integration och inkludering, intervjuare Christian Augustsson, universitetslektor vid Karlstads universitet
 • Reflektion kring nyanländas inkludering ur ett kommun-, förenings- och forskningsperspektiv
 • Inspirationsföreläsning av Zinat Pirzadeh, färgstark komiker och föreläsare

Anmälan hittar du på webbplatsen: www.idrottochmangfald.seHar du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den