Karlstads och Hammarö kommunala gymnasieskolor

Sjukanmälan och frånvaro

För alla elever inom Karlstads-Hammarö gymnasieskola registreras närvaro och frånvaro. Systemet vi använder heter Skola24.

Telefonnummer för sjukanmälan: 0771-58 44 80

Sjukanmälan registrerad före kl 12.00 gäller frånvaro samma dag. Om anmälan registreras efter kl 12.00 gäller anmälan nästkommande dag.

Skolans hantering av frånvaro

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig. Elever som väl börjat i gymnasieskolan måste dock delta i undervisningen. Närvaron brukar vara en av de frågor som tas upp vid utvecklingssamtalet en gång per termin. I nya skollagen har skolan skyldighet att samma dag rapportera ogiltig frånvaro till vårdnadshavare. I Karlstads och Hammarös kommunala gymnasieskolor kommer vi i första hand att rapportera via e-post, i undantagsfall via telefon. Därför önskar vi att blanketten "Personuppgifter" fylls i noggrant, tydligt och fullständigt.

Hur vårt system används av skolan

Vi använder ett webbaserat program, Skola24, för bland annat frånvarorapportering. Lärarna i skolan rapporterar varje lektion och anger de elever som inte är närvarande. Även lektioner utan frånvaro rapporteras som en kvittens på att lektionen har ägt rum. Elevens mentor har tillgång till den samlade frånvaron för uppföljning och samtal med eleven. Om e-post är anmäld till skolan skickar Skola24 automatiskt i slutet av skoldagen all frånvaro som är registrerad. I annat fall sker kontakten via telefon.

Adressen är:
https://karlstad.skola24.se

Har du glömt ditt användarnamn?

Om du skulle glömma användarnamn eller lösenord kan du få det skickat till dig via e-post. En ny aktiveringskod skickas till den adress du angivit. Om du byter e-postadress kan du ändra den under ”Inställningar” där du också kan ändra ditt lösenord.

Föräldraroll i Skola24

Alla vårdnadshavare till omyndiga elever kan få möjlighet att ta del av elevens närvaro i skolan via Skola24. I föräldrarollen kan man ta del av frånvaro, göra frånvaroanmälningar och få en grafisk översikt kopplad till elevens närvaro.

Till alla vårdnadshavare som lämnat e-postadresser kommer vi att skicka ut en aktiveringskod med instruktioner där ni som vill kan registrera er och börja använda Skola24. Aktiveringskoden kommer att skickas under september.

När eleven blir myndig

Erbjudandet om föräldrarollen i Skola24 går endast ut till vårdnadshavare till omyndiga elever. När eleven blir 18 år kommer föräldrarollen automatiskt att avaktiveras i systemet. För att ni efter det ska kunna fortsätta att följa närvaron krävs ett samtycke till detta från eleven. Eleven kan ge sitt samtycke genom att ta kontakt med sin mentor.

Uppdaterad den