Priser & biljetter

Resekort

Resekort EU

Resekortet är ett kort som ger dig rabatterade resor. Du laddar ditt resekort med period eller reskassa. Resekortet kan laddas om och om igen. Du kan ladda ditt kort på Mina Sidor, hos våra ombud, samt i de stora biljettautomaterna. Om du laddar på bussen ska du betala med Turkronor. Resekortet kan användas hos Värmlandstrafik och Värmlandskortet kan användas på Karlstadsbuss.

Reskassa - för dig som inte reser så ofta
Du laddar ditt resekort med en summa pengar. För varje resa du gör dras aktuellt pris av från summan.  I kortdisplayen kan du se hur mycket pengar som finns kvar. Kortet är inte personligt. Flera personer kan åka samtidigt på kortet. Då ska betalning med kortet ske hos föraren.

  0-19 år
Skolung
20-25år
Ungdom
26-64 år
Vuxen 
26-64 år
Student
65- år
Senior
Reskassa 11,60 kr
16,80 kr
19 kr
16,80 kr
16,80 kr

Mellan kl 10-14 reser Seniorer och resenärer med barnvagn för 11 kr med reskassa.Observera att du inte behöver trycka in barnvagnknappen vid övergång till annan buss


Period - för dig som reser ofta

Du laddar ditt kort med den period som passar just ditt resande. Kortet är inte personligt men kan bara användas av en person per resa. Tänk på att du själv måste ange datum när din period ska börja gälla.

  0-19 år
Skolung
20-25år
Ungdom
26-64 år
Vuxen 
26-64 år
Student
65- år
Senior

Priserna inkluderar 6% moms. Priser och linjesträckningar kan ändras under tidtabellsperioden.

Periodkort 14 dagar 209 kr
232 kr
307 kr
232 kr
232 kr
Periodkort 30 dagar 369 kr
397 kr
533 kr
397 kr
397 kr
Periodkort 6 månader 1985 kr
1985 kr
- -
-
Årskort - - 5330 kr 5330 kr -
Sommarkort (16/6 - 17/8) 497 kr 557 kr 747 kr 557 kr 557 kr
 
För elever i grundskola och gymnasium:
Skolkort, per termin 997 kr - - - -

Se saldo/period kvar

Du kan även se hur mycket pengar du har kvar på din reskassa eller hur länge din period gäller. Tryck på knappen ”saldo/giltighet” och håll ditt kort framför kortläsaren i bussen.

Registrering
Registrera ditt resekort på Mina Sidor (det tiosiffriga numret på framsidan av resekortet). Om du har valt att registrera dig kan du fylla på kortet direkt på nätet samt spärra ditt resekort om du förlorat det. Glöm inte att göra adressändring när du flyttar.

Nytt resekort
Behöver du ett nytt Resekort så finns de att köpa hos våra ombud och växlingsställen. Ett Resekort kostar 30 kronor.

Byta kategori på resekortet

För att få rabatt när du köper din biljett på kortläsaren så måste ditt kort ha rätt kategori (skolungdom, ungdom, vuxen etc). Exempel kan vara att du blivit för gammal för din nuvarande kategori eller börjat studera Detta hjälper vårt kundcenter och våra ombud dig med.
 

 

Ett biljettsystem för framtiden
 

Biljettsystem som infördes 2012 Karlstadsbuss har upphandlats tillsammans med sju andra trafikhuvudmän i mellansverige (X-trafik, Värmlandstrafik, Länstrafiken Örebro, Västmanlands lokaltrafik, UL, Tåg i Bergslagen och Dalatrafik) vilket på sikt skapar många fördelar. Möjligheter formas för att kunna resa med ett enda kort i mellansverige.

Uppdaterad den