Karlstadsrummet – en utställning om stadsutveckling

Hur har Karlstad utvecklats genom åren? Hur ska staden och kommunen se ut i framtiden? Just nu pågår arbetet med att ta fram en utställning i bibliotekshuset om stadsutvecklingen i Karlstad, ett Karlstadsrum. Invigning är planerad till november/december 2017.

Karlstad växer och står inför den största stadsomvandlingen i modern tid. De närmaste 15 åren kommer flera stora projekt att förändra stadsmiljön på ett omvälvande sätt. Det handlar bland annat om stora infrastrukturprojekt och byggande av ett stort antal bostäder.

Utställningen ska visa Karlstadsborna hur staden och kommunen har blivit den plats det är idag och hur kommunen kommer att utvecklas framåt.

Karlstadsrummet kommer ligga på entréplan i Bibliotekshuset i centrala Karlstad. Invigning sker innan årsskiftet 2017/2018.