Hammaröleden - ny sträckning

Förslag

Hammaröleden ska dras om via Örsholmen och anslutas till Välsviksleden för att skapa bättre förbindelser och binda samman stadsdelar med de centrala delarna av Karlstad. Till följd av detta planeras järnvägsspåren vid Herrhagen att tas bort för att underlätta arbetet med det nya förbindelserna.

Varför?

Målet är att Karlstad ska växa och det finns goda möjligheter genom att utveckla redan etablerade områden i stan, exempelvis området kring Lambergstjärn. När barriärerna försvinner öppnas möjligheten att bygga en sammanhängande och tillgänglig stadsdel som vävs samman med de centrala delarna av stan.

Planen är att skapa en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och service där stadens form och liv samverkar. Lambergets främsta kvaliteter är det centrala läget i kombination med närheten till vatten och grönområden. En ny dragning av Hammaröleden förbättrar även framkomligheten för trafik mellan E18 och Hammarö kommun. 

Status: 

Projektet ska finnas med i länstransportplanen när den revideras för att kunna genomföras år 2025-2030 enligt Karlstad kommuns planer. 

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.