Södra Kroppkärr - nytt bostadsområde

Förslag

Fastighetsägare till Södra Kroppkärr 1:21, 1:22 och 1:23 har begärt planbesked för att upprätta en detaljplan för etablering av nytt bostadsområde. Tanken är att bygga ca 30 villor alternativt parhus/radhus eller liknande. 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Område

Området är beläget intill Södra Kroppkärrs villaområde från 1940-talet, åt söder finns Kroppkärrs koloniområde samt Kroppkärrs gård där även kommunens växthusodling är belägen. De nuvarande fastigheterna intill samt de önskade nybyggnationerna är belägna på ett område där det tidigare fanns växthus trädodling som ägdes av kommunen. 

Läget

Läget bedöms som attraktivt, med centrum endast 4 km bort och det finns redan bebyggelse i området. Det finns tillgång till kollektivtrafik då busslinje 2 samt 54 går ca 600 meter från området. Avstånd till förskola och skola bedöms som god då det finns tillgång till bussförbindelser och Kroppkärs förskola är belägen i närheten. 

Utvecklingen är en del i kommunens förslag att Välsviken ska bli en stadsdel med bostäder, kontor, handel och verksamheter.

Läs mer om utvecklingen av Välsviken

Handlingar

Plan-PM 317 kB

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ny detaljplan för Södra Kroppkärr 1:21 m fl

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat