Resecentrum – nytt nav för resande

Förslag

År 2020 planerar kommunen att börja bygga Karlstads nya resecentrum. Där kommer läns- och stadsbussarna att bindas ihop med järnvägsstationen och en passage från Västra Torggatan leder direkt ut på plattformarna. Resecentrum blir ett nav för allt resande och en attraktiv del av staden med plats för spännande möten. I början av sommaren 2017 presenteras vinnaren i en arkitekttävling och då kommer vi kunna ana hur resecentrum kommer att se ut.

Enklare och snabbare

Utbyggnaden av Värmlandsbanan och att resecentrum byggs gör det möjligt för fler att enkelt resa inom länet och resa vidare till Oslo, Stockholm och Göteborg. Den nya perrongen öppnar upp för sex tågplatser samtidigt inne på stationen, jämfört med dagens fyra.

Restiderna kortas, byten förenklas och i direkt anslutning till tågen finns den nya moderna bussterminalen som ersätter busstationen på Drottninggatan. Förhoppningen är att människors vardag ska förbättras när fler får möjligheten att välja kollektivt framför bilen och snabbt kan byta mellan olika trafikslag.

300 nya jobb

Resecentrum beräknas skapa 300 nya jobb enligt en rapport från Banverket. Det öppnar också möjligheter för ökad handel och fler möjligheter till etableringar. Utöver det uppstår runt 200 årsarbeten under själva byggprocessen. Det gör att kommuner i hela regionen får lättare att attrahera kompetent arbetskraft som vill bosätta sig i Karlstad och Värmland.

Resecentrum kommer även att bli en länk i staden som binder ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn genom en passage till Västra Torggatan. Den otrygga, mörka Vikentunneln får en tryggare och ljusare utformning och blir huvudentré till tågens plattformar.

Arkitekttävling pågår

Just nu pågår en arkitekttävling för resecentrum. Fyra arkitektteam har valts ut och tar fram var sitt förslag på utformning av nytt resecentrum. En jury kommer att bedöma de olika förslagen och utse en vinnare under försommaren 2017. Förslaget kommer sedan att behandlas politiskt.

Genom arkitekttävlingen kommer vi att börja ana hur området runt järnvägen kommer att se ut. I och med tävlingen upphandlar Karlstads kommun en arkitekt för det fortsatta projektet med att bygga ett nytt resecentrum samtidigt som vi får ett förslag på utformning att jobba vidare utifrån.

Tidplan

  • 2017 avgörs en arkitekttävling för upphandling av arkitekt.
  • 2020 börjar resecentrum att byggas.
  • 2025 står resecentrum klart.

Mer information

Projektet är en del av Tåg i tid, läs mer

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun, Trafikverket och Region Värmland

Markägare

Karlstads kommun, Jernhusen och Trafikverket

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.