Befolkning, utbildning, arbete och bostäder

Hur många bor det i Karlstad?

Människor i rörelse på Gågatan i Karlstad

Befolkningssiffror och en hel del annan statistik kan du hitta i statistikdatabasen eller i någon av våra färdigförpackade statistikprodukter.

Aktuella siffror om Karlstads kommun

- Folkmängd: 87 786 invånare (43 192 män och 44 594 kvinnor)
- Utländsk bakgrund*: 11 907 personer (13,6 %)
- Utrikes födda: 9 382 personer (10,7 %)
- Utländska medborgare: 3 772 personer (4,3 %)
- Medelålder: 41,4 år
- Födda under året: 978 barn
- Avlidna under året: 778 personer
- Inflyttade under året: 5 452 personer
- Utflyttade under året: 4 792 personer
- Folkökning under året: 857 invånare

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2013-12-31.

* Definitionen för utländsk bakgrund är: Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

Uppdaterad den