Undersökningen Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. Undersökningen handlar till exempel om öppettider i badhus och bibliotek, kötid för att få en förskoleplats och vilket bemötande medborgarna får från kommunen.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som genomför Kommunens kvalitet i korthet. Ungefär 200 kommuner deltar i undersökningen.

För att ge en snabb och enkel överblick över hur Karlstad står sig jämfört med andra kommuner har vi delat upp resultaten i fyra grupper där mörkgrönt innebär att Karlstad är bland de bästa kommunerna och rött innebär att Karlstad är bland de sämsta kommunerna. I de flesta fall har vi också kommenterat resultatet.

Kommunens kvalitet i korthet 2013.pdf

Kommunens kvalitet i korthet 2012.pdf

Kommunens kvalitet i korthet 2011.pdf

Uppdaterad den