Undersökningen Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. Undersökningen handlar till exempel om öppettider i badhus och bibliotek, kötid för att få en förskoleplats och vilket bemötande medborgarna får från kommunen.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som genomför Kommunens kvalitet i korthet. Ungefär 200 kommuner deltar i undersökningen.

För att ge en snabb och enkel överblick över hur Karlstad står sig jämfört med andra kommuner har vi delat upp resultaten i fyra grupper där mörkgrönt innebär att Karlstad är bland de bästa kommunerna och rött innebär att Karlstad är bland de sämsta kommunerna. I de flesta fall har vi också kommenterat resultatet.

Karlstads resultat

Jämför med andra kommuner

I vår Hitta och jämför-service kan du jämföra Karlstads resultat med våra fem jämförelsekommuner; Jönköping, Kalmar, Sundsvall, Växjö och Örebro.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den