Näringsliv och arbete

Upphandling och inköp

En hög med mynt
Kommunen följer lagen om offentlig upphandling.

Är du intresserad av att lämna anbud till oss? Här på karlstad.se kan du se när vi annonserar ut upphandlingar. Du kan även prenumerera på olika upphandlingar via någon bevakningstjänst. De hittar du under rubriken Upphandlingstjänster längre ner.

Uppdaterad den