Boende för äldre

Vårdboende

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om att få flytta till ett vårdboende. Boendena är bemannade dygnet runt. Förutom omvårdnadspersonal finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster kopplade till de olika vårdboendena.

Vårdboendena har olika inriktningar:

  • boende för personer med demenssjukdom (gruppboende)
  • boende för långtidssjuka (gruppboende)
  • boende med hemtjänst (serviceboende)

Det är dina behov som styr vilket boende som passar dig. Du har möjligheten att bo tillsammans med din make/maka/sambo om ni önskar.

Läs mer om hur det är att bo på vårdboende.

Många av våra aktiviteter för äldre bedrivs på eller i anslutning till boendena men vänder sig också till pensionärer/seniorer som bor i närområdet eller i andra stadsdelar. Läs mer om aktiviteterna på våra boenden.

Så här gör du för att ansöka om vårdboende

Du kan ansöka om vårdboende genom att fylla i en blankett eller göra en e-tjänstansökan direkt på webbplatsen. Du kan också kontakta vårt mottagningsteam på telefon 054-540 54 81 eller 054-540 54 85.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på webbplatsen. E-tjänsten kräver att du som fyller i ansökan har e-legitimation. Ansökan kan göras antingen av dig själv eller via anhörig, god man eller förvaltare.

Ansök om vårdboende via e-tjänst

Ansök via blankett

För att ansöka om vårdboende via blankett fyller du i formuläret "Ansökan om vårdboende i Karlstads kommun" och skickar till:

Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret
651 84 Karlstad

Ansökan om vårdboende i Karlstads kommun.doc

Vad händer sedan?

Efter att ansökan kommit in gör en biståndsbedömare ett hembesök hos dig där han/hon utreder dina behov och beslutar om du har rätt att flytta till ett vårdboende.

Om du beviljas plats på vårdboende ska du få ett erbjudande om plats inom tre månader. Du kan lämna önskemål om vilket eller vilka vårdboenden du helst vill flytta till. Vi försöker alltid, i möjligaste mån, erbjuda dig en plats på något av de boenden som du önskat och som kan tillgodose dina behov.

Hitta och jämför alla vårdboenden.

Läs mer om vad som gäller vid in- och utflyttning på vårdboende.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

Vid överklagan fyller du i vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

All information om hur du går tillväga för att överklaga hittar du här.

Avgifter på vårdboende

På vårdboendet betalar du hyra samt avgifter för mat, service och omsorg. Avgifterna beräknas utifrån din inkomst. Därför måste du lämna uppgifter om din ekonomi för att få ett beslut om vad du ska betala.

Du betalar aldrig mer än maxtaxan för omvårdnaden som i dagsläget är 1.780 kronor i månaden exklusive matkostnad.

Beräkna din preliminära avgift för vårdboende.

I vårdavgiften ingår

  • Personlig omvårdnad
  • Klädtvätt (endast kläder som kan tvättas i maskin)
  • Städning
  • Hemsjukvård efter bedömning av sjuksköterska
  • Trygghetslarm vid behov

Kostnader utöver vårdavgiften

Hyra

Hyran varierar beroende på vilket vårdboende du bor på samt hur stor lägenheten är. Med hjälp av bland annat bostadsbidrag ska alla ha råd att bo på ett vårdboende. 

Mat

Kostnaden för mat är 103 kr/dygn.

Övriga kostnader

Du betalar för tvättmedel, tvättlappar, haklappar och hygienartiklar. Om du eller din/dina anhöriga vill ha hjälp med inköpen kan kontaktpersonalen ansvara för en summa pengar till detta och övriga personliga inköp. Du betalar också din egen hemförsäkring, telefon, medicin, fotvård och besök hos frisör.

Autogiro

Det finns möjlighet att betala vårdavgift och mat via autogiro.

Du har även möjlighet att betala hyran via autogiro.


Våra garantier

Hälsogenomgångar på vårdboende

När du flyttat in på ett vårdboende har du möjlighet att få en hälsogenomgång inom fyra veckor som sedan följs upp en gång per år och vid förändrat hälsotillstånd. De områden som främst ska belysas är läkemedel, risk för trycksår, kost, munvård samt risk för fall.

Läs hela garantin om hälsogenomgångar på vårdboende

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den