Daglig verksamhet

Karolinen

Daglig verksamhet Karolinen vänder sig till personer med Asperger syndrom eller högfungerande autism. Verksamheten bygger på struktur och tydliggörande pedagogik. Aktiviteterna är individanpassade efter var och ens behov och färdigheter.

Karolinen samverkar bland annat med Solareturen och gör vissa demonteringsarbeten åt dem. Här finns också en ateljé för skapande verksamhet i olika material. På Karolinen finns också möjlighet att träna på vardagssysslor så som städning, bakning, matlagning och ekonomi och att lära sig mer om sin diagnos.

Uppdaterad den