December

E-förslag gör det enklare för dig som Karlstadsbo att påverka

Har du en idé som skulle göra Karlstad ännu
bättre? Nu kan du enkelt lämna ett e-förslag
på karlstad.se. Där kan du också läsa,
kommentera och stödja andras förslag

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från dig som
Karlstadsbo till kommunen. Du skickar in ditt e-
förslag digitalt på Karlstads kommuns webbplats.
Förslaget finns sedan där i 90 dagar så att andra
kan läsa, kommentera och stödja förslaget. Får
förslaget minst 50 underskrifter skickas det vidare.

- Det här hjälper Karlstadsborna att påverka det som
de tycker är viktigt. Vi vill fler ska vara delaktiga och
engagerade i demokratin och samhällsutvecklingen.
Vi hoppas få bra förslag som kan förbättra och
utveckla våra verksamheter, säger Per-Samuel
Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

När Karlstads kommun nu inför e-förslag, tas den
nuvarande formen av medborgarförslag bort.

- E-förslagen som ersätter medborgarförslagen ska
ge en ökad öppenhet och transparens. Alla kan
enkelt läsa, kommentera och stödja andras förslag.
Det gör också att vi politiker och tjänstemän enkelt
ser vilka frågor som engagerar, säger Anders
Tallgren (S), kommunalråd.

Alla som bor i kommunen kan
engagera sig

Ett e-förslag kan handla om allt som kommunen
ansvarar för. Alla som bor här kan skicka in ett e-
förslag och det finns ingen åldersgräns. Barn och
unga kan också engagera sig.

- Det är ett kul, snabbt och enkelt sätt att vara med
och påverka det som händer i kommunen.
Processen är öppen och alla kan vara med, avslutar
Anna Lipkin, projektledare.

Läs mer om hur det fungerar på karlstad.se/e-forslag

Tillbaka