December

Hurra! Nu är vi 90 000 Karlstadsbor

Den 8 december 2016 publicerade Statistiska
centralbyrån uppgiften att det nu bor 90 086
personer i Karlstads kommun.

Lockande livsmiljö

Karlstads kommun har under många år haft visionen
"Livskvalitet Karlstad 100 000". Den innebär att
kommunen både ska växa och skapa en miljö som
är lockande att leva och bo i.

- Karlstad är en öppen och välkomnade kommun där
många människor trivs. Det gör att ännu fler vill flytta
hit. Det gör oss väldigt glada. Men vi har samtidigt
stor respekt för ansvaret för att utveckla både
tätorten och landsbygden i Karlstads kommun.
Kommunen ska växa på ett sätt som gör att både
nya och gamla Karlstadsbor kan trivas och vara
stolta över sin stad, säger Per-Samuel Nisser.

Fler människor skapar större
utbud

Barn och unga, men också äldre, blir allt fler i
Karlstads kommun. För att kunna ge samma
servicenivå till både barn och äldre måste vi också
bli fler som hjälps åt att betala kostnaden genom att
betala kommunalskatt.

- När finns många som vill och kan arbeta kan också
företagen hitta personal här, och då vill de stanna
kvar i Karlstadsregionen, säger Ulf Johansson,
näringslivsdirektör Karlstads kommun.

Fler människor gör att staden blir livligare, och får
fler aktiviteter.

- Karlstadsborna får en rikare fritid, ett större utbud i
affärerna och fler evenemang. En mer levande stad
helt enkelt, säger Per-Samuel Nisser.

Tillbaka