November

Alla behöver någonstans att bo

Lagen säger att kommuner måste ordna bostäder för flera grupper. En av de grupperna är nyanlända som har fått uppehållstillstånd (det betyder personer som just har kommit till Sverige och har fått lov att stanna här). Enligt bosättningslagen ska Karlstads kommun ta emot 220 personer 2016 och nästa år ska de ta emot 361 personer. De flesta är människor som har flytt från kriget i Syrien.

– Karlstad växer och vi har många som söker bostad. Det är till exempel nyinflyttade, studenter, ungdomar och nyanlända. Nu har vi för få bostäder och vi måste se till att få fram fler, säger Per-Samuel Nisser, (i partiet Moderaterna) som är Kommunstyrelsens ordförande.

Det byggs många nya bostäder runt om i staden och kommunen planerar att bygga flera nya bostadsområden. Men de nya bostäderna blir färdiga först om några år. De närmaste 2 till 3 åren kommer kommunen att ha en situation där det blir svårt att ge bostäder till alla. De grupper som ska få bostad enligt lagen måste få bostäder först. På kort sikt arbetar vi också med tillfälliga boenden för nyanlända. Vi försöker vara flexibla och använda alla möjligheter som finns.

Kommunen arbetar för att de nyanlända ska bo i olika stadsdelar och gå i olika skolor. Det gör vi för att de nyanlända ska komma in i samhället på ett bra sätt och inte bara samlas på ett ställe. Det är viktigt att hitta bostäder till alla grupper i samhället där de kan bo en längre tid. Bland de nyanlända får i första hand barnfamiljer bostad där de kan bo en längre tid. Vi arbetar just nu med olika sätt att skaffa bostäder de närmaste åren.

– Vi behöver samarbeta både med privata och offentliga bostadsföretag men också med andra kommuner i länet, säger kommundirektör Ulf Nyqvist.

Även om vi bygger fler bostäder så kommer vi inte få fram flera bostäder förrän år 2020. Därför behöver vi få fram fler bostäder bland de bostäder som redan finns. Vi kan göra på tre olika sätt: Ett sätt är att samarbeta med privata fastighetsägare. Ett annat sätt är att ge det kommunala bostadsbolaget, KBAB, fler lägenheter. Ett tredje sätt är att Arbetsmarknads- och socialnämnden tar fram en planering för 2017–2018 för att hitta bostäder till alla nyanlända.

– Det viktigaste är att alla ska ha tak över huvudet, särskilt barnen. Alltid när det finns för lite av något, behöver man försöka att fördela så klokt och rättvist som möjligt avslutar, Christian Norlin, (i partiet Socialdemokraterna) kommunalråd.

KBAB ska se till att ett visst antal bostäder går till kommunens bostadssociala behov. Det betyder att bostäderna ska användas till personer i kommunen som har svårt att själva hitta någonstans att bo, till exempel nyanlända och personer med funktionsnedsättning eller sociala svårigheter. Antalet bostäder som går till de här personerna ska motsvara 20 procent av KBAB:s nybyggda lägenheter och 25 procent av alla lägenhetsbyten. Det kan vara både nybyggda lägenheter och äldre lägenheter som blir lediga när någon flyttar till en nybyggd lägenhet.

Tillbaka