November

Det ska bli lättare för företagen i Karlstad

Karlstads kommun ska prata mer med företagen i kommunen. Kommunen vill göra det lättare för företagen i Karlstad. De vill också att företagen ska känna att de får bra stöd av kommunen.

100 möten på 100 dagar
Kommunstyrelsens ordförande, Per-Samuel Nisser (i partiet Moderaterna), tar över som ordförande i kommunens näringslivsråd och Miljöpartiets nya kommunalråd, Monika Bubholz, blir ordförande i tillväxtutskottet. I samband med det satsar kommunen på att förbättra för näringslivet i Karlstad. Kommunen börjar med att genomföra 100 möten på 100 dagar.

– Vi ska träffa företag, intresseorganisationer och andra offentliga organisationer för att lyssna och lära. Målet är att vi ska genomföra 100 möten på 100 dagar, säger Monika Bubholz.

– För att kommunen ska växa måste det finnas jobb. Därför är det viktigt att vi pratar med företagen och tar reda på vad kommunen kan göra för att göra det lättare för företagen, säger Per-Samuel Nisser.

Kommunen ska använda informationen som de får på mötena med företagen för att förbättra för näringslivet. Kommunen ska också ta hjälp av undersökningar som andra har gjort, till exempel Sveriges kommuner och landsting, (SKL).

Företag som är intresserade av ett möte är välkomna att kontakta:
Lotta Eriksson, chef enheten för näringsliv och turism,
e post: lotta.eriksson@karlstad.se

Tillbaka