Sopning
PENGAR FRÅN KLIMATKONTOT 2016

Ett nytt och ovanligt sätt att återanvända sand

Karlstads kommun har ett klimatkonto med pengar som ska
användas till projekt som är bra för miljön. Miljönämnden på
kommunen delar ut pengar till sex olika projekt i år (2016).
Projekten får dela på ungefär 700 000 kronor. Ett projekt som får
pengar handlar om hur vi kan återanvända den sand som vi har
spridit ut på vägarna under vintern. Det är en bra idé som kan
göra stor nytta för klimatet i framtiden.

Det var 36 olika projekt som ansökte om att få pengar till sina klimatprojekt det här året. Miljönämnden valde ut de projekt som hade en "hållbar konsumtion". Det betyder att projekten sparar både pengar och är bra för miljön.

Karlstad kan spara både pengar och miljö genom att återanvända sanden från vinterns sandning

Det finns en avdelning på kommunen som jobbar med att ploga snö och att sprida ut sand på vintern. De sopar också upp sanden när vintern är slut. Då har sanden blivit väldigt smutsig av bilarnas avgaser. Nu ska den här avdelningen få 100 000 kronor i extra bidrag. De ska undersöka om det går att göra ren sanden så att det går att använda den igen.

Pär Ungerberg är chef på en avdelning som heter teknik- och fastighetsförvaltningen. Pär säger så här:

– Som det är nu måste vi betala för att kasta bort sanden efter vintern. Men om vi silar sanden kan vi få fram ett material som går att använda igen, till exempel när vi lagar grusvägar. På det sättet sparar vi både pengar och på miljön.

På längre sikt blir det till stor nytta för miljön, eftersom vi släpper ut mycket mindre koldioxid varje år (1 ton mindre). Och då har vi inte räknat med att vi också minskar antalet transporter.

– Den här idén om att återanvända sand är väldigt avancerad och modern. Karlstad är också först i Sverige med det att prova det här, säger Torbjörn Nilsson (MP, Miljöpartiet), som är miljönämndens ordförande. Karlstad kommun har bestämt att vi ska satsa på "hållbar konsumtion och återanvändning" i år. Det här projektet passar väldigt bra med den satsningen. Karlstad visar också att vi är bra på att ta hand om miljön!

Pengar från klimatkontot och beslut om kommunens klimatpris

Miljönämnden beslutade om vilka projekt som skulle få pengar på miljönämndens möte den 19 oktober. Då beslutade de också om vem som ska få kommunens klimatpris 2016, som kommer att delas ut på kommunfullmäktige den 10 november.

Fakta

Kommunen har regler för de som arbetar inom kommunen. Reglerna är till för att minska utsläpp av växthusgaser från till exempel bilar och flygplan. Om de som arbetar i kommen åker med bil eller flyg i jobbet måste kommunen betala en avgift som kallas för klimatkompensation. Avgiften ska sen användas till projekt som motverkar utsläpp av växthusgaser. Alla avgifterna samlas på ett klimatkonto. Varje år kan den som arbetar med ett klimatprojekt i kommunen söka pengar från klimatkontot. Pengarna från alla avgifter på bil- och flygresor ett helt år, blir tillsammans 800 000 kronor.

Kriterier för att minska utsläpp av växthusgaser

En arbetsgrupp som ansvarar för miljöfrågor har utvärderat ansökningarna från de olika projekten. De har bedömt ansökningarna efter fyra faktorer:

  1. Förbättrar projektet klimatet på en gång?
  2. Går det att göra projektet på ett större område?
  3. Kan projektet sprida sig till andra områden?
  4. Är projektet innovativt? (att vara innovativ innebär att tänka på ett nytt sätt)

Tillbaka