Tidig idéskiss på resecentrum
Tidig idéskiss på ett framtida resecentrum.
Nyheter

Hur ska nya Karlstad Central med ett resecentrum se ut?

Det ska bli en arkitekttävling som ska visa hur Karlstads nya resecentrum vid Karlstads Central kommer att se ut.

- Karlstad växer och kommunen kommer att förändras mer än den har gjort på länge. Ett projekt som kommer att förändra stadsmiljön mycket är det nya området vid Karlstad Central där det kommer ett bli ett nytt centrum för olika resor. Det kommer att göra Karlstad trevligare och mer levande. Det kommer också att göra det lättare att resa i hela regionen, säger Per-Samuel Nisser (M, moderatpartiet), som är ordförande i kommunstyrelsen.

Vi börjar med att ha en arkitekttävling. I tävlingen får arkitekter komma med förslag på hur området runt järnvägen ska se ut. Efter det ska Karlstads kommun bestämma vilken arkitekt som ska arbeta med projektet att bygga ett nytt resecentrum.

En mötesplats för olika resor

Målet med projektet är att området vid Karlstads järnvägsstation ska bli en plats där det är lätt att byta mellan tåg, buss, bil, cykel och gång. Det ska bli lättare att resa, både för de som vill resa inom kommunen och för de som vill resa till andra ställen i Sverige.

- Vi vill skapa en naturlig mötesplats som gör att man kan resa på ett enkelt sätt mellan centrum och Viken och Inre hamn. Det ska också bli en mötesplats för alla resor med kollektiv trafik (tåg och bussar), säger projektledaren Sören Jonsson.

Det finns ett förslag på hur Karlstads centrum ska se ut i framtiden. Kommunen ska snart ska bestämma om förslaget och alla som bor i Karlstad får säga vad de tycker om förslaget. Arkitekten som ska arbeta med projektet vid Karlstads Central måste lyssna på vad alla som bor i Karlstad tycker och vad kommunen bestämmer om hur Karlstad ska se ut.

Vinnare i tävlingen utses sommaren 2017

Det finns vissa regler och lagar som bestämmer om arkitekttävlingen (till exempel lagen om offentlig upphandling (LOU)). Och ingen får se förslagen till tävlingen förrän tävlingen är avslutad. Kommunen kommer att välja ut 3 eller 4 arkitektgrupper som får ta fram var sitt förslag. Förslaget ska visa hur ett nytt Karlstad Central med resecentrum ska se ut.

En jury kommer att bedöma de olika förslagen och utse en vinnare under försommaren 2017. Sedan kommer politikerna i kommunen att genomföra förslaget.

- Vi kommer att utse ett vinnande förslag men det är inte säkert att det nya resecentrumet kommer att se ut precis som förslaget. Men det kommer vara bra att ha förslaget att arbeta med. Vi ser fram emot att få intressanta och kreativa förslag, säger Sören Jonsson.

Alla förslag kommer att visas upp efter att tävlingen är avslutad.

Fakta om nya Karlstad Central med resecentrum
Projektet med att bygga Karlstad C med resecentrum är en del i ett annat projekt som heter Tåg i tid (tåg som kommer i rätt tid). Projektet Tåg i tid drivs av Karlstads kommun, Region Värmland, Trafikverket och Jernhusen. I det projektet ingår också att bygga fler spår (mötesspår) i Väse och över Pråmkanalen. Det kommer också att bli fler tågplatser inne på Karlstad Central. Kommunen planerar att börja bygga Karlstad Central med resecentrum 2020 och det ska vara klart 2025.

Läs mer om projektet Tåg i tid

Tillbaka