April

Muminvärlden kan komma till Karlstad

Skutberget ska utvecklas till ett ännu bättre utflyktsmål för Karlstadsbor och besökare. Kommunstyrelsen har bland annat börjat diskutera med företaget Muminvärlden om att öppna en temapark där.

Kommunstyrelsen hoppas att Muminvärlden ska öppna en temapark på Skutberget i Karlstad. Om det blir av är det en investering på 200 miljoner kronor som kan ge barn och familjer spännande upplevelser i en park som tar vara på den befintliga naturen i området. Om allt går enligt planerna kan parken stå klar 2020.

– Om det blir verklighet är det en viktig investering inte bara för Karlstad utan för hela Sverige, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

I dag finns Muminvärlden bara på en plats, och det är i Nådendal i Finland. Muminvärlden är en populär upplevelsepark som lockar barnfamiljer och unga från när och fjärran. Det som är speciellt med parken är att den samspelar med naturen på platsen. Det skulle passa bra på Skutberget och komplettera friluftslivet som redan finns där.

Företaget Muminvärlden har varit och tittat på flera platser i Norden. En av de platser som de är intresserade av är Karlstad. De är intresserade av samma del av Skutberget som kommunen redan har markerat som en lämplig plats för en temapark.

– Företaget intresserar sig för Karlstad för att vi har ett attraktivt läge mellan Oslo och Stockholm. Det är bra att 65 procent av Sveriges befolkning kan ta sig till Karlstad inom tre timmar, säger Per-Samuel Nisser.

Muminvärldens profil stämmer också bra med Skutbergets profil, som handlar om att utveckla friluftslivet med naturen som utgångspunkt och med fokus på barnfamiljer och unga.

Muminfamiljen värnar om natur och miljö

Om Muminvärlden beslutar sig för att öppna temaparken kommer en del av Skutberget att förvandlas till Mumindalen, den plats där Muminfamiljen och deras vänner bor. Dalen är en lugn plats långt borta från världens sorl. Runt Mumindalen ligger Ensliga bergen och havet, och i dalen ligger det blå Muminhuset. Karlstads kommun tycker att den miljömedvetna Mumindalen skulle passa bra på Skutberget.

–– Det vore fantastiskt med ett annorlunda besöksmål som lockar både barnfamiljer och internationella turister, och även innebär nya jobb. Äntligen skulle vi också kunna berätta om en ny serviceanläggning för Skutbergets vardagsbesökare, säger Linda Larsson (S), kommunalråd.

Muminvärldens värdegrund stämmer också bra med Karlstads kommuns mål att vara en klimatsmart och barnvänlig kommun för alla. Muminvärldens verksamhet vilar på

Mumintrollens värderingar: icke-våld och säkerhet, vänlighet och tolerans, miljömedvetenhet, äventyr, familjen i centrum och pedagogiska värderingar.

Målgruppen för temaparken skulle vara främst barnfamiljer. Men även vuxna från Asien där Muminfigurerna är väldigt populära.

Kommunen vill fortsätta utveckla friluftslivet på Skutberget

Karlstads kommun kommer att fortsätta utveckla Skutberget som ett område för friluftsliv och avkoppling.

Om Mumindalen blir verklighet kommer den att komplettera området och ge ett mervärde för både Karlstadsbor och besökare. Området för motion, bad, friluftsliv och naturliv kommer att finnas kvar och fortsätta att utvecklas.

– Vi kommer att investera totalt 1,8 miljoner på friluftsliv riktat till barn och ungdomar under de kommande tre åren. I år kommer vi att börja rusta upp motionsspåren för 2 miljoner kronor, bland annat med ny led-belysning, säger Johanna Larsson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Läs mer om Skutbergets framtid - temapark och utvecklat friluftsliv (sidan är inte lättläst)