April

Nu måste Hells Angels lämna gården i Hertzöga

Hells Angels motorcykelklubb Solstadens motorsport fick inte prövningstillstånd i Högsta domstolen. Det betyder att Hells Angels nu måste lämna gården i Hertzöga.

– Det här är en seger för demokratin och vår kamp mot de kriminella nätverken. Vi vill inte ha Hells Angels i Karlstad och hoppas att de lämnar lokalen självmant. Annars låter vi Kronofogden avhysa dem, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det hela började våren 2013 när polisen gav Karlstads kommun rådet att köpa Hells Angels klubblokal för att kunna säga upp dem från lokalen. Hells Angels överklagade uppsägningen och ärendet har varit i domstol två gånger.

I januari i år beslutade hovrätten att Hells Angels måste flytta ut från lokalen. Anledningen var att de inte hade någon försäkring, trots att det står i hyresavtalet att de måste ha det. Hells Angels gick då till Högsta domstolen och bad dem att pröva ärendet, så kallat prövningstillstånd. Nu har Högsta domstolen svarat att de inte tänker ta upp ärendet, och att Karlstads kommun har rätt säga upp Hells Angels.

– Alla goda krafter i samhället måste samverka för att bekämpa de kriminella mc-gängen och vi har ansvar för att Karlstad är en trygg stad att leva och bo i, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.