Snabbusstråkets sträckning visas av Monika Bubbholtz (MP), Anders Tallgren (S) och Per-Samuel Nisser (M). Bakom dem står Jan Söderberg, projektledare, Henrik Sjöberg, stadsarkitekt och Mattias Bergh, Karlstadsbuss.
April

Hållbart resande med nytt snabbusstråk

Karlstad ska få en ny busslinje. Linjen kallas för Karlstads-stråket och ska göra resandet i Karlstad mer hållbart, det vill säga vara bra för miljön. Den kommer också att göra stadsmiljön trevligare. Kommunstyrelsen har nu beslutat vilken väg som linjen ska gå genom Karlstads centrum.

I Karlstads kommun är gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik viktigast. Den nya busslinjen genom staden ska därför göra resandet i Karlstad mer hållbart. Den ska också bidra till att utveckla staden.

- Satsningen på en busslinje i form av ett snabbusstråk genom Karlstad är bra eftersom Karlstadsborna kommer att få större möjligheter att välja ett hållbart sätt att resa. När fler rör sig i stadsmiljön till och från hållplatserna får vi dessutom en mer levande och trivsam stad, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M).

Karlstads-stråket har flera fördelar:

  • Det blir enklare att resa kollektivt, med exempelvis tätare turer.
  • Resorna blir mer miljövänliga med nya elbussar.
  • Elbussarna gör att stadsmiljön kommer att bli trivsammare eftersom de är mycket tystare än vanliga bussar.

Karlstads-stråket ska gå via Haga och Stora torget

Den första delen av Karlstads-stråket går från bytespunkten för buss vid väg 63 på Rud och till Karlstad centrum. Från Stenbron till Resecentrum kommer bussen att gå via Haga och Stora torget till Resecentrum. Det är många som bor, arbetar och går i skolan längs Karlstads-stråket. Det gör att det är många som kommer att ha glädje av den nya busslinjen till Karlstads centrum.

Stråket ska vara färdigt i slutet av 2018

Karlstads-stråket kommer att börja byggas under 2017 och vara färdigt i slutet av 2018. Stråket kommer att kosta 140 miljoner kronor. Kommunen ska betala hälften, och staten den andra hälften.