Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Malin Lundgren Kullgren, verksamhetschef elevhälsan och Marie Jonsson, projektledare barn- och ungdomsförvaltningen.
Februari

10 miljoner för att öka skolnärvaron

Karlstad kommun vill öka elevernas närvaro i skolan. Kommunen satsar därför 10 miljoner kronor på detta under tre år. Pengarna kommer från kommunens sociala investeringsfond och används till ett projekt. I projektet samarbetar tre av kommunens förvaltningar.

Skolfrånvaro är ett folkhälsoproblem. Elever med hög frånvaro hamnar lättare utanför gemenskapen i skolan. De kan då få problem med sin psykiska hälsa.

– Det finns mycket att vinna på att främja skolnärvaron. Både individen och samhället vinner på det. Det här kommer att vara ett viktigt och prioriterat projekt i våra skolor under tre år, säger Niklas Wikström som är ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Projektet startar våren 2017

Projektet kommer att drivas av barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Under våren ska ett resursteam rekryteras. I det teamet ska det finnas familjebehandlare, skolsköterska, kurator och pedagog.

– Tanken är att resursteamet ska arbeta tillsammans med elevhälsan ute på skolorna. Teamet ska ta reda på hur elevernas frånvaro ser ut på de olika skolorna. Teamet ska titta på de system vi har idag och hur de kan vara till hjälp. Teamet ska också planera för att ge personalen ökade kunskaper om skolfrånvaro, berättar Marie Jonsson som är projektledare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Arbete på tre nivåer

Det finns tre nivåer som bidrar till att öka närvaro i skolan. Det visar forskningen. De tre nivåerna är främjande, förebyggande och åtgärdande. Det handlar om att skapa en god skolmiljö med goda relationer mellan elever, personal och elevernas hem. Det är också viktigt att registreringen av frånvaron fungerar. Insatser där eleven själv är delaktig behövs också, och arbetsmetoder som bygger på att olika aktörer samarbetar.

Tillbaka