Januari

Ja till flygupphandling i kommunfullmäktige

Kommunpolitikerna i Karlstad har haft omröstning efter kommunfullmäktiges sammanträde den 19 januari. 51 av de totalt 60 ledamöterna röstade ja till att finansiera Karlstads del av flyglinjen till Frankfurt.

– Nu är flygtrafiken till Karlstad säkrad för en tid framöver. Det betyder väldigt mycket för näringslivet, turismen, Karlstadsborna och för hela regionens utveckling, säger moderaten Per-Samuel Nisser, som är kommunstyrelsens ordförande.

Flyglinjen mellan Karlstad och Frankfurt har funnits sedan 29 maj 2014. Den är mycket viktig för näringslivet i Värmland. Den är också viktig för att värmlänningarna snabbt ska kunna ta sig ut i Europa och världen. Karlstad Airport beslutade under hösten att genomföra en offentlig upphandling av linjen tillsammans med Jönköping Airport. Jönköping Airport trafikeras också av den här flyglinjen sedan 2015. Det flygbolag som vann upphandlingen heter BMI Regional och den årliga ersättningen för tjänsten är till 23,8 miljoner kronor. Ersättningen ska fördelas mellan Karlstads kommun: 8,4 miljoner och Region Värmland: 8,4 miljoner samt Jönköpings Rådhus AB: 7 miljoner.

Enligt avtalet ska BMI Regional betala flygplatsavgifter på båda flygplatserna enligt den prislista som gäller. Det innebär att Karlstad Airport får intäkter på 3 miljoner och att Jönköping Airport får 3,5 miljoner. Att Jönköping får högre intäkter beror på att de har två landningar per rotation.

Det här betyder att den årliga kostnaden för flyglinjen, exklusive flygplatsavgifter, blir 17,3 miljoner kronor. Motsvarande siffra blir 16 miljoner om man räknar per år under perioden maj 2014 till maj 2016. Den något ökade kostnaden för linjen (1,3 miljoner) beror på den allmänna kostnadsutvecklingen. Den beror också på att flygplatserna har krävt att få ett fast pris under två år.

− Det är bra att tre organisationer nu går in och delar på kostnaderna. Förut betalade Karlstads kommun för alla kostnader själva, säger Per-Samuel Nisser.

− Det känns bra att upphandlingen är klar nu och att det inte blev något uppehåll i trafiken med BMI. Det innebär långsiktighet och trygghet, både för resenärerna och för Karlstad Airport. Det säger Hans Wennerholm som är tillförordnad vd på Karlstad Airport.

Tillbaka