Mars

Moskéfrågan går vidare till kommunfullmäktige

Islamiska kulturföreningen vill bygga en moské, där de kan samlas för att till exempel be, predika och umgås. Kommunen har gjort ett förslag till en detaljplan för moskén. Karlstadsborna har sedan fått tycka till om förslaget. Nu återstår det för kommunfullmäktige att besluta om moskén ska byggas eller inte.  

En detaljplan är ett dokument som bland annat visar hur man ska bebygga ett område i en kommun. Kommunen har gjort ett förslag till en detaljplan för den moské som Islamiska kulturföreningen vill bygga. I förslaget står det att moskén kanske kommer att byggas på Rud.

Karlstadsborna har tyckt till och ställt frågor om detaljplanen

Invånarna i Karlstad har fått lämna sina åsikter och frågor om förslaget till detaljplan. Kommunen har besvarat frågorna som berör plan- och bygglagen i granskningsutlåtande 2. Utlåtandet gav de sedan till stadsbyggnads-nämnden. De har även besvarat frågorna som inte berör plan- och bygglagen, fast i ett annat utlåtande. Det har dessutom kommit in en hel del andra åsikter och frågor, utöver de som hör till detaljplanen.

– Det är viktigt att vi som kommun kan besvara dessa frågor, för att inte öka oron som finns om moskén. Vi har därför samlat in fakta från många olika experter på området, säger Ulf Nyqvist. Han är kommundirektör i Karlstads kommun.

Kommunfullmäktige bestämmer om det ska byggas en moské

Förslaget till detaljplan går nu vidare till kommunlednings-kontoret, som ska bereda förslaget ytterligare. Sedan skickar de förslaget till kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om att godkänna detaljplanen för moskén eller inte.

Läs svaren på frågorna som inte hör till plan- och bygglagen

Läs mer om planerna på att bygga en moské