Mars

Karlstad förlänger avtalet med musikfestivalen Putte i parken

Karlstad förlänger nu avtalet med musikfestivalen Putte i parken. Avtalet kommer att gälla i ytterligare två år. Dessutom kommer festivalen att byta plats till Norra fältet.

– Den nya platsen för festivalen gör att det går att ha fler attraktioner. Förutom våra spännande artister kan vi nu erbjuda ett större utbud än i Mariebergsskogen. Vi kommer till exempel att ha ett tivoli, säger Niclas Lagerstam som arrangerar Putte i parken.

Karlstads kommun äger ett bolag som heter Karlstads Stadshus AB. Karlstads Stadshus AB och Putte i parken AB har haft ett samarbete sedan 2012. Under den tiden har det kommit fler nationellt kända artister till Karlstad. Det är även fler personer som besöker festivalen.

– Vi är nöjda med samarbetet. Det har gjort Karlstad till en ännu mer attraktiv stad för evenemang. Putte i parken är ett populärt arrangemang som lockar stor publik. Vi ser att festivalen gör staden mer levande, säger Per-Samuel Nisser. Han är ordförande i Karlstads Stadshus AB och politiker i Moderaterna.

Putte i parken ska vara en hållbar, jämställd, tillgänglig och mångkulturell festival

Karlstads Stadshus AB kommer att förnya sitt marknadsförings-avtal med Putte i Parken AB. I avtalet står det att Karlstads Stadshus AB ska bidra med sammanlagt 800 000 kronor per år. Avtalet gäller i två år framåt.

Som tack för bidraget har Putte i parken lovat att uppfylla vissa krav. Ett krav är att artisterna som uppträder på festivalen ska vara jämnt fördelade mellan könen och spegla olika kulturer. Ett annat krav är att festivalen ska vara tillgänglig för personer som har funktionsnedsättningar.

Putte i parken kommer också att jobba med projektet "Blås grönt". Projektet ska förebygga att unga personer börjar med droger. Dessutom arbetar Putte i parken för att få ett miljöcertifikat, som intygar att de är miljövänliga.

Läs mer om festivalen på putteiparken.se