Parkering

Parkering

Bil åker ut från ett parkeringshus.
Det finns många olika platser att parkera på i centrala Karlstad.

Det finns närmare 4000 parkeringsplatser i olika allmänna parkeringsområden och parkeringsgarage i centrala Karlstad. Här får du information om hur du parkerar ett motordrivet fordon i Karlstad.

Var kan du parkera?

De flesta parkeringsplatserna på gatumark i centrala delen av Karlstad är skyltade kvartersvis. På en del platser saknas målade parkeringsrutor. Då utrymmet på gatumark är begränsat är det viktigt att du försöker parkera så att du inte tar mer plats än du behöver för ditt fordon.  

Karta över parkeringszoner i Karlstads centrum (parkering på gatumark)

Karta över parkeringsområden och parkeringshus i Karlstad

Parkeringshus

I centrala Karlstad finns ett antal parkeringshus som är öppna för allmänheten. Karlstads kommun äger ett av dessa genom kommunens eget parkeringsbolag, ParkAB. I övrigt är det privata aktörer som driver och äger parkeringshusen. Se kartan ovan.

I flera av parkeringshusen kan du hyra plats under längre tid. Kontakta gärna respektive aktör för mer information. 

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

I centrala Karlstad finns omkring 50 parkeringsplatser för rörelsehindrade på gatumark. För de parkeringsplatser som ligger i centrumkärnan har en tidsbegränsning av 3 timmar införts. Detta har gjorts för att öka tillgängligheten eftersom det särskilt i centrum finns många inrättningar som ofta besöks av rörelsehindrade. Du kan även parkera på vanliga parkeringsplatser som ligger på gatumark utan att erlägga avgift. 

Karta över parkeringsplatser för rörelsehindrade

Vill du parkera ditt fordon längre än 24 timmar?

Du får normalt parkera under 24 timmar på gatumark i Karlstads kommun om inte vägmärke anger annat. Det finns ett antal platser där kommunen tillåter längre parkering. På följande platser är det tillåtet att stå parkerad upp till sju dygn i sträck.

  • Parkeringsområdet vid Sävegatan, Sundsta. 
  • Parkeringsområdet vid Kanikenäsgatan, Herrhagen. 
  • Parkeringsområdet vid Kvarnbergsgatan 52, Kvarnberget.

Karlstads kommuns eget parkeringsbolag, ParkAB, har ett stort antal parkeringsplatser på tomtmark (kvartersmark) enligt civilrättsliga principer. På de flesta av dessa platser går det att parkera sju dygn i sträck mot avgift. Det finns även parkeringsområden som drivs av privata aktörer.

Frågor?

Kontaktcenter

Har du frågor som gäller parkering eller parkeringsövervakning kontaktar du oss på telefon 054-540 00 00.

Tillfällig dispens

Behöver du ett tillfälligt parkeringstillstånd från de gällande parkeringsbestämmelserna kan du ringa tillståndstelefonen på 054-540 10 90 eller ansöka via vår e-tjänst. Det kan ta upp till en dag att få ett tillfälligt parkeringstillstånd.

Ansök om tillfälligt parkeringstillstånd via vår e-tjänst

Parkab

Vill du hyra en parkeringsplats kontakta Parkab på något av följande telefonnummer: 

Eva Pettersson 054-540 45 59
Stina Granefelt 054-540 45 43

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den